VUB-professor erkend voor internationale impact in de wiskunde

VUB-professor erkend voor internationale impact in de wiskunde

Prof. Jan De Beule van de vakgroep Wiskunde en Data Science van de VUB krijgt de 2022 Hall Medal van het Instituut voor Combinatoriek en Toepassingen (ICA) voor zijn uitgebreid kwaliteitsonderzoek. Hij ontvangt die onderscheiding van zijn vakgenoten voor zijn aanzienlijke internationale impact op het gebied van ‘eindige meetkunde en toepassingen in de codeertheorie’.

Prof. Jan De Beule behaalde in 2004 een doctoraat in de wiskunde aan de Universiteit Gent en werkte eerst als postdoctoraal onderzoeker FWO in Gent en later aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 2020 is hij docent aan de VUB. Zijn onderzoeksdomein omvat eindige meetkundes, hun deelstructuren en toepassingen in de codeertheorie en cryptografie. Het gaat om de ontwikkeling van methoden om gegevens foutloos te versturen en te versleutelen. ​ “Als je grote hoeveelheden gegevens toevertrouwt aan je favoriete cloud, dan zorgt die codering ervoor dat je geen gegevens kwijtraakt door een defecte computer”, zegt De Beule.

“Ik doe mijn onderzoek om twee redenen. Enerzijds wil ik het mooie onderzoeksgebied van de wiskunde steeds beter begrijpen, anderzijds is de verscheidenheid aan technologische toepassingen een belangrijke drijfveer om het onderzoek uit te diepen. De opkomst van het steeds complexere netwerken, zoals het internet, werpt interessante vragen op. Een betere kennis over bepaalde abstracte meetkundige structuren, helpt in de zoektocht naar een efficiëntere manier om grote hoeveelheden data ongeschonden over een complex netwerk te versturen. Dat is relevant voor het internet of de 5G-netwerken”, aldus De Beule. “Let wel, sommige nieuwe coderingsparadigma’s bestaan nog maar twintig jaar. Dat is in de geschiedenis van de wiskunde heel erg kort, en er zijn dus nog heel wat onbeantwoorde vragen.”

“Ik ben uiteraard zeer blij met de internationale erkenning voor mijn bijdrage aan het onderzoeksgebied”, zegt De Beule. “Wij wiskundigen doen aan wiskunde omdat we dat gráág doen maar deze erkenning is natuurlijk zeer motiverend om verder te gaan in mijn onderzoek. Ze geeft mij ​ energie om studenten enthousiast te maken voor mijn eigen onderzoeksgebied, maar zeker ook voor wiskunde in het algemeen.”

De Beule werkt op de VUB binnen de onderzoeksgroep Digitale Wiskunde van de vakgroep Wiskunde en Data Science. “In het toegepaste luik werk ik momenteel samen met collega prof. Ann Dooms en enkele doctoraatsstudenten rond code based cryptografie. Dit is een stukje cryptografie dat uiterst relevant zal worden van zodra een bruikbare quantum-computer beschikbaar wordt”, zegt De Beule.

Het ICA is een internationale wetenschappelijke organisatie die in 1990 werd opgericht door Ralph Stanton om de ontwikkeling van de combinatoriek te bevorderen en publicaties en conferenties over combinatoriek en haar toepassingen aan te moedigen.


Meer informatie:

Prof. Dr. Jan De Beule: +32 2 629 35 50

Koen Stein
Koen Stein Perscontact wetenschap & innovatie

 

 

IR
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel