VUB-prof ontdekt genetische oorzaak laag geboortegewicht bij kinderen geboren na fertiliteitsbehandeling

VUB-prof ontdekt genetische oorzaak laag geboortegewicht bij kinderen geboren na fertiliteitsbehandeling

VUB-professor Claudia Spits van het onderzoekscentrum voor genetica en voortplanting, achterhaalde een genetische oorzaak voor het verhoogde risico op laag geboortegewicht bij geassisteerde reproductieve technologieën (assisted reproductive technologies, ART) zoals IVF. “Eerdere studies identificeerden reeds behandelingsgerelateerde oorzaken voor een laag geboortegewicht, maar dit is de eerste keer dat we een onderliggende genetische factor hebben kunnen vaststellen” zegt Claudia Spits. Ze organiseerde een grootschalige studie in samenwerking met Brussels IVF (het centrum voor reproductieve geneeskunde van het UZ Brussel), het Centrum voor Medische Genetica (CMG)van het UZ Brussel, en Maastricht Universitair Medisch Centrum (UMC).

© Yakobchuck Viacheslav
© Yakobchuck Viacheslav

In eerste instantie bestudeerde ze het DNA van kinderen geboren uit spontane zwangerschappen en na een fertiliteitsbehandeling. Ze stelde vast dat in beide groepen een hoger risico op laag geboortegewicht gepaard ging met bepaalde mutaties in het DNA van de mitochondriën, en dat deze mutaties vaker voorkomen in kinderen geboren na een fertiliteitsbehandeling. Mitochondriën zijn de energiefabriekjes die zich in de cel bevinden en enkel worden overgeërfd via de moeder. Als die energiefabriekjes niet goed functioneren, kunnen ze bij de verdere ontwikkeling en groei allerlei gezondheidsproblemen opleveren zoals cardiovasculaire aandoeningen en diabetes.

Om te bepalen of deze mutaties worden overgedragen van moeder op kind, werd tevens het DNA van de moeders van de kinderen bestudeerd. Uit DNA analyse van moeder en kind bleek dat kinderen geboren uit fertiliteitsbehandeling meer nieuwe, niet overgedragen mutaties hebben dan spontaan verwekte kinderen.

Als laatste stap bestudeerde de onderzoeksgroep eicellen verkregen via hormonale stimulatie of via een natuurlijke cyclus, om te bepalen of de hormonale stimulatie schadelijk is voor de eicellen. De oorzaak van de mitochondriale mutaties bleek niet per sé hormonale stimulatie te zijn. “Vooral een combinatie van ouderdomsfactoren in samenhang met hormonale stimulatie kan leiden tot een hogere kans op afwijkende eicellen,” zegt Spits. “Het risico op mutaties in het mitochondriale DNA van de eicel neemt toe met de leeftijd. Tijdens een normale cyclus bestaan er mechanismen om zulke gemuteerde eicellen te verwijderen en enkel gezonde eicellen uit te selecteren. Echter, bij hormonale stimulatie om de eicelproductie op te drijven, wordt dit mechanisme uitgeschakeld en komen er toch gemuteerde eicellen vrij,” besluit ze. Het team van Spits zal nog een vervolgstudie uitvoeren, maar deze inzichten kunnen meteen geïmplementeerd worden bij ART behandelingen om het risico op eicellen met mutagene mitochondriën te beperken. Zo blijkt dat hoe groter het aantal eicellen bekomen na hormonale stimulatie, hoe hoger de kans op mutaties. In de toekomst kunnen we meer aandacht besteden aan een goed evenwicht tussen voldoende eicelopbrengst en het minimaliseren van het risico op mutaties.

 

De studie verscheen in Nature Communications:

Mertens, J., Belva, F., van Montfoort, A.P.A. et al. Children born after assisted reproduction more commonly carry a mitochondrial genotype associating with low birthweight. Nat Commun 15, 1232 (2024). https://www.nature.com/articles/s41467-024-45446-1


Contact:

Claudia Spits

claudia.spits@vub.be

+32 (0)2 477 46 38

+32 (0)472478869

Koen Stein
Koen Stein Perscontact wetenschap & innovatie

 

 

 

GF
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel