VUB-prof Luis Simón ontvangt 1.7 miljoen

VUB-prof Luis Simón ontvangt 1.7 miljoen

Onderzoek naar positie EU op wereldtoneel

VUB-hoogleraar Luis Simón heeft een ERC Consolidator Grant van 1,7 miljoen euro toegekend gekregen voor zijn project SINATRA 'Subject or Object? SINo-Amerikaanse concurrentie en Europese sTRAtegische autonomie'. Daarin onderzoekt hij de toekomstige positie van de Europese Unie op het wereldtoneel. Professor Luis Simón is directeur van het Research Centre for Security, Diplomacy and Strategy (CSDS) aan de Brussels School of Governance van de VUB. Hij is tevens directeur van het kantoor van het Elcano Royal Institute in Brussel. De Consolidator Grant wordt door de European Research Council (ERC) van de Europese Unie toegekend aan "onafhankelijke, uitmuntende wetenschappers die baanbrekend wetenschappelijk onderzoek van de hoogste kwaliteit verrichten".

Luis Simón geeft naast zijn dagelijks werk aan de VUB regelmatig lezingen over geopolitieke en strategische aangelegenheden aan verschillende universiteiten en defensieacademies. Zijn onderzoek is verschenen in prestigieuze tijdschriften, zoals International Affairs en Security Studies. Luis promoveerde in de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Londen, behaalde een mastergraad aan het Institute d'Etudes Politiques de Paris en was postdoctoraal medewerker aan het Saltzman Institute for War and Peace Studies (SIPA, Columbia University).

 

Kan de EU autonoom besluiten nemen?

Luis Simón onderzoekt in zijn bekroonde project SINATRA welke factoren verantwoordelijk zijn voor de mate van autonomie van Europa in de Chinees-Amerikaanse verhoudingen. De toenemende machtsstrijd tussen de Verenigde Staten en China is waarschijnlijk de belangrijkste factor in de hedendaagse en toekomstige internationale politiek. De belangrijkste innovatie in zijn onderzoek is een originele theorie om te verklaren hoe externe actoren dwang en incentives combineren om het EU-beleid te beïnvloeden, vooral door de eenheid van de EU te ondermijnen; hoe EU-actoren van diezelfde strategieën gebruik maken om hun eenheid en autonomie te bewaren; en – kritisch - onder welke omstandigheden externe of interne krachten waarschijnlijk de overhand zullen krijgen.

 

Contradictorisch onderzoek

Het project bestrijdt de conventionele wijsheid in de hedendaagse wetenschap, die stelt dat de EU op het punt staat om ofwel subject ofwel object te worden in de Chinees-Amerikaanse concurrentie. Een drijvende veronderstelling van dit project is dat de EU tegelijkertijd subject en object zal zijn, en de nadruk zal liggen op uitwerking van die spanning daartussen.

 

Onderzoeksmethode

Het project combineert kwantitatieve en kwalitatieve analyse, en zoomt in op drie gebieden van buitenlands beleid: handel en investeringen; technologie en infrastructuur; en buitenlands en veiligheidsbeleid.

 

European Research Council

De European Research Council (ERC) van de Europese Unie is de eerste pan-Europese organisatie voor financiering van grensverleggend onderzoek. Het doel is om wetenschappelijke topkwaliteit in Europa te stimuleren door de allerbeste, creatiefste onderzoekers te ondersteunen. Naast de ERC Consolidator Grants voor onafhankelijke excellente wetenschappers keert de ERC nog de volgende financiering uit: de ERC-Starting Grants voor jonge, startende toponderzoekers, de ERC Advanced Grants voor senior research leiders, de ERC Synergy Grants voor meerdere uitmuntende onderzoekers die samen een synergetisch effect hebben op hun onderzoeksdomeinen en de ERC Proof of Concept Grants om eerste stappen te zetten naar eventuele commercialisering van ERC gefinancierde projecten.

 

Meer info

Voor interviews en contact met prof Luis Simón kunt u bij de persrelaties van de VUB terecht.

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel