VUB-prof Elke Van Hoof lid werkgroep “mental Health” voor exitstrategie

VUB-prof Elke Van Hoof lid werkgroep “mental Health” voor exitstrategie

VUB-professor Elke Van Hoof is opgenomen in de werkgroep “mental health” die de GEES (Group of Experts for Exit Strategy) ondersteunt om de psychosociale impact mee op te nemen in de exitstrategie. “De corona-epidemie veroorzaakt verhoogde stress en angst. Dat is een normale reactie op een abnormale situatie.”

Het doel van de werkgroep “mental health” is aanbevelingen te formuleren voor het opstellen van een plan van gecoördineerd beleid voor de aspecten van de geestelijke gezondheid. Dit omvat onder andere: eerstelijnszorg, psychosociale risico's op het werk (met inbegrip van telewerkaspecten), terugkeer naar het werk na ziekteverlof in verband met psychische problemen, kinderpsychiatrie, financiering van de psychologische en geestelijke gezondheidszorg en terugbetaling door het RIZIV, definitie van doelgroepen (beroepskrachten in de gezondheidszorg, kinderen en tieners).

Psycholoog Elke Van Hoof is ook voorzitter van de werkgroep rond de psychosociale impact van COVID19 binnen de Hoge Gezondheidsraad.

PE
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel