VUB pioniert met duurzaamheidsleerlijn in economische opleidingen

VUB pioniert met duurzaamheidsleerlijn in economische opleidingen

Duurzaam ondernemen zou vanzelfsprekend moeten zijn, vooral door de dringende nood om de economieën wereldwijd te transformeren om de klimaatdoelstellingen te behalen. Toch lijkt duurzaamheid in vele opleidingen slechts hoogstens een keuzevak te zijn. Daarom lanceert de Vrije Universiteit Brussel (VUB) als eerste universiteit een duurzaamheidsleerlijn in de economische opleidingen. Die moet de volgende generatie ondernemers, managers en economen wapenen met de juiste kennis en vaardigheden om de duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken.

De VUB-opleidingen toegepaste economische wetenschappen (TEW), handelsingenieur (HI) en hun Engelstalige varianten willen hun studenten optimaal voorbereiden op de vele duurzaamheidsuitdagingen, die nu en in de toekomst hun pad zullen kruisen. Studenten moeten in staat zijn om hieraan een positieve bijdrage te leveren. Daarom werkte VUB-professor Cathy Macharis een duurzaamheidsleerlijn uit voor deze opleidingen. Dit is een duidelijk traject van vakken die doorheen de opleiding samen het gewenste einddoel bereiken. Het nieuwe vak “Sustainability Economics” in het derde bachelorjaar fungeert als spil in de leerlijn. Samen met Professor Tom Kuppens en met de ondersteuning van Duurzaam Educatiepunt werd tijdens het academiejaar 2022-2023 vooreerst een toekomstbeeld dat als kompas kan dienen voor aanpassingen aan de curricula uitgewerkt. In het document worden de eigenschappen van een toekomstgerichte bedrijfseconoom geschetst.

"Een bedrijfseconoom is iemand met een academische bachelor- of masteropleiding in het domein van bedrijfskunde, economische- , toegepaste-, of de handelswetenschappen. Een bedrijfseconoom speelt een invloedrijke rol in de samenleving. Als manager of leidinggevende in bedrijven of bij overheidsinstellingen nemen ze bijvoorbeeld belangrijke investerings- en beleidsbeslissingen. Die beslissingen worden nu genomen, terwijl de resultaten zich pas manifesteren op lange termijn. Een bedrijfseconoom moet dus toekomstgericht zijn. Verantwoordelijke bedrijfseconomen leiden bovendien organisaties die voldoende veerkracht hebben om crisissituaties, waarvan de klimaatcrisis een belangrijk voorbeeld is, te kunnen overleven. Het profiel beschrijft de kennis maar ook de compententies en soft skills die de toekomstige bedrijfseconoom meekrijgt om klaar te zijn voor de uitdagingen van een snel veranderdende wereld”, aldus VUB-professor Cathy Macharis.

Verder toont de leerlijn aan dat het belangrijk is om de studenten duurzaamheidscompetenties aan te leren die verder gaan dan het verlagen van de negatieve impact op mens en milieu.

“De studenten moeten leren hoe ze oplossingen kunnen bedenken voor de duurzaamheidsuitdagingen die in de nabije en verre toekomst op hun pad zullen liggen. Zo moeten ze bijvoorbeeld regeneratief leren denken, waarbij ondernemen de leefomgeving net verbetert. Alleen zo kunnen we ze goed wapenen tegen de huidige maar ook de toekomstige duurzaamheidsuitdagingen. Daarom is het belangrijk om duurzaam ondernemen te integreren in de opleidingen”, aldus Tom Kuppens (VUB MILO).

Op de website van Duurzaam Educatiepunt kan het volledige profiel geraadpleegd worden. Hogeronderwijsinstellingen die interesse hebben in een samenwerking kunnen via die weg contact opnemen met Duurzaam Educatiepunt.

Story image

Meer info

website van Duurzaam Educatiepunt

Toekomstgerichte bedrijfseconoom.pdf 4 MB

Contactinfo

Cathy Macharis
​Cathy.macharis@vub.be
​0479/39 55 49

Tom Kuppens
​Tom.Kuppens@vub.be

Sam Jaspers
Sam Jaspers Woordvoerder a.i., perscontact wetenschap & onderzoek

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel