VUB organiseert STEM-verkenningsdagen om meer jongeren te motiveren voor STEM-richtingen  

VUB organiseert STEM-verkenningsdagen om meer jongeren te motiveren voor STEM-richtingen  

 

Veel te weinig jongeren kiezen voor hun hogere studies voor een STEM-richting (Science, Technology, Engineering, Mathematics). De vaak verplichte ijkingstoetsen blijken hierbij een belangrijke drempel. Daarom organiseert de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voor het eerst op verschillende plaatsen in het land een STEM-verkenningsdag. Vandaag vindt de verkenningsdag in Aalst plaats waar Professor Dominique Maes, decaan van de faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen de tientallen deelnemers wegwijs maakt in de keuze voor een STEM-richting en de ijkingstoetsen. 

We zien helaas al te vaak dat leerlingen niet voor een STEM-opleiding kiezen ondanks het feit dat ze hiervoor het juiste profiel hebben. Gelet op het tekort is er duidelijk nood aan een extra duwtje in de rug. Daarom organiseren we overal in Vlaanderen de STEM-verkenningsdagen om zo leerlingen uit het secundair onderwijs te motiveren om te kiezen voor de STEM-richting in het hoger onderwijs. Met dit initiatief verlagen we ook drempel om deel te nemen aan ijkingstoetsen”, aldus Jan Danckaert, rector van de Vrije Universiteit Brussel.  

Het initiatief van de Vrije Universiteit Brussel is broodnodig want Agoria berekende dat zonder ingrepen, er tegen 2030 in België maar liefst 500.000 arbeidsplaatsen niet ingevuld zullen geraken en miljarden Euro’s aan welvaart niet gerealiseerd worden, omdat er een gebrek is aan geschikte STEM-profielen.  

Om meer jongeren naar een STEM-richting te oriënteren organiseren steeds meer STEM-opleidingen een ijkingstoets. Voor sommige opleidingen is die ook verplicht om zich in te kunnen schrijven. Uit de praktijk blijkt dat de drempel naar deze ijkingstoetsen voor veel jongeren nog te hoog is. “Daarom gaan we tijdens de STEM-verkenningsdagen gedurende 1 uur aan de slag met testvragen wiskunde en wetenschappen voor de verschillende ijkingstoetsen”, zegt Nadine Engels, vicerector onderwijs aan de VUB. “Hiervoor maken we gebruik van het online platform usolv-it. Proffen uit de Ingenieurswetenschappen, de Exacte Wetenschappen en de Geneeskunde geven verder voor de oefensessie een korte presentatie over de meerwaarde van een STEM-opleiding en de mogelijkheden in het professionele leven. Zo motiveren we de deelnemende leerlingen om voor een STEM-opleiding te kiezen en kunnen ze zich ook beter voorbereiden op de ijkingstoetsen.” 

Stijgende trend volstaat niet 

Uit het STEM-actieplan, dat meer leerlingen naar de wetenschappelijke en technologische richtingen moet leiden, blijkt dat tegenover de nulmeting van 2010-11 er in het eerste leerjaar van de tweede graad secundair een stijging is in de keuze voor STEM-richtingen. Er kozen in het laatst gemeten jaar 36,65% (2020-2021) van alle leerlingen voor een STEM-richting tegenover 33,50% (2010-2011).  

De stijging zet zich overigens niet fel door tegenover 2019-2020 (36,07%). In het eerste leerjaar van de derde graad blijft het aandeel quasi gelijk: 44,54% (2020-2021) versus 44,66% (2019-2020). Het percentage STEM-meisjes staat in het eerste leerjaar van de tweede graad op 28,74% in 2020- 2021, tegenover 27,41% in 2019-2020). In het eerste leerjaar van de derde graad zijn er 31,93% STEM-meisjes (32,06% in 2019-2020). T.o.v. de nulmeting geeft dat bij het meisjes-aandeel in de derde graad een stijging met 4,5 procentpunt (2010-2011: 27,46%), maar er zijn grote verschillen tussen de onderwijsvormen van het secundair onderwijs. In het aso zijn er voldoende meisjes die in STEM-studierichtingen instromen. In het bso en tso gaapt er nog een grote kloof tegenover de doelstelling van 33,33% meisjes, een streefcijfer dat voorop werd gesteld door het STEM-Platform. 

Deze vaststellingen gelden evenzeer voor de doorstroming richting hoger onderwijs. Er blijven dus nog een aantal bijzondere aandachtspunten zoals het wegwerken van de extreme gender onevenwichten in bepaalde studiegebieden en -richtingen, het aandeel meisjes in de professionele bachelor en de situatie in bepaalde tso- en bso-richtingen. 


Meer info 

Bekijk hier voor welke opleidingen een IJkingstoets bestaat. 

Contact 

Gert De Coorde  

0486 96 58 04 

gert.de.coorde@vub.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel