VUB organiseert BAPS-congres: welke maatschappelijke uitdagingen heeft de psychologie?

VUB organiseert BAPS-congres: welke maatschappelijke uitdagingen heeft de psychologie?

Op 30 en 31 mei organiseert de Vrije Universiteit Brussel (VUB) het jaarlijkse congres van de Belgian Association for Psychological Sciences (BAPS). Het centrale thema is ‘Omgaan met transformerende veranderingen: maatschappelijke uitdagingen voor de psychologische wetenschap’.

De samenleving staat voor grote veranderingen, variërend van de snelle opkomst van artificiële intelligentie (AI) tot de toenemende effecten van klimaatverandering. Deze uitdagingen hebben wereldwijd een impact op individuen en samenlevingen. Bovendien hebben ze ook invloed op de onderzoeksthema’s binnen de psychologie en op de manier waarop wetenschappelijk onderzoek gebeurt. Zo bestuderen onderzoekers binnen de psychologie de invloed van klimaatverandering op individueel welzijn, maar ook welke factoren iemands mening over de klimaatverandering beïnvloeden. Wat betreft AI en de opkomst van grote taalmodellen, passen psychologische onderzoekers zich aan het gebruik van deze nieuwe tools in wetenschappelijk onderzoek aan. Daarnaast spelen ze ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en de verbetering in AI.

“Het is van cruciaal belang dat we tijdens dit congres samenkomen om de impact van AI en het klimaat te bespreken en te begrijpen hoe we als psychologische wetenschappers kunnen bijdragen aan oplossingen”, zegt Tim Vantilborgh, organisator van het congres.

Tijdens het congres komen twee Engelstalige keynote sprekers aan bod. Prof. Dr. Lorraine Whitmarsh (University of Bath) beargumenteert in haar lezing dat de meeste maatregelen die nodig zijn om klimaatdoelstellingen te halen op zijn minst een zekere mate van gedragsverandering vereisen. Prof. Dr. Max Louwerse (Universiteit van Tilburg) behandelt de vraag hoe taal betekenis krijgt. Deze vraag staat centraal in de cognitieve wetenschappen. Prof. Dr Louwerse betoogt dat het antwoord op die vraag niet zozeer van het taalinstinct in de taalgebruiker of van grote neurale netwerken (de menselijke of AI-versies), maar van binnenuit het taalsysteem zelf komt. Aan de hand van voorbeelden uit de fonologie, syntaxis en semantiek (woordinbeddingen) beargumenteert hij dat de taal zelf betekenis creëert.


Programma

Het programma van het congres is hier te raadplegen.

Praktisch

  • 30 en 31 mei 2024
  • Vrije Universiteit Brussel – Campus Etterbeek, gebouw I
    ​Pleinlaan 2, 1050 Brussel (Elsene)

Contact

Tim Vantilborgh
​0485/60.40.78.
tim.vantilborgh@vub.be

Sara De Gieter
​0474/40.20.25.
sara.de.gieter@vub.be

Sam Jaspers
Sam Jaspers Woordvoerder a.i., perscontact wetenschap & onderzoek

 

WE CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel