VUB opent academiejaar als urban engaged university

VUB opent academiejaar als urban engaged university

Rector Caroline Pauwels lanceert Noodfonds voor studenten

Vandaag opent de VUB het academische jaar onder het thema De Wereld Heeft Je Nodig – The World Needs You. Hiermee maakt de VUB haar missie als Urban Engaged University concreet voor geëngageerde studenten, medewerkers en stakeholders. Op de Academische Opening, die dit jaar omwille van het coronavirus op zes verschillende locaties doorgaat, maakt rector Caroline Pauwels daarnaast de oprichting van een VUB ‘Noodfonds voor studenten’ bekend en wordt een gezamenlijk VUB/ULB eredoctoraat uitgereikt aan Koenraad Tinel en Simon Gronowski.

De ambitie om uit te groeien tot een ’urban engaged university’ maakt deel uit van een toekomstgericht beleidsplan waarmee Caroline Pauwels – die haar tweede ambtstermijn als rector start - van de VUB meer dan ooit een universiteit wil maken die haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, sterker verankerd is in Brussel en Europa, en werkt volgens de bestaande principes van de Verlichting: kritisch denken, vrij onderzoek en radicaal humanisme. De universiteit zal hiervoor inzetten op zes P’s: People, Peace, Prosperity, Planet, Partnership (geïnspireerd door de Duurzaamheidsdoelstellingen van de VN) en Poincaré. Daarmee wordt verwezen naar de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB het principe van het Vrij Onderzoek ontleent, dat ook de inspiratie zal vormen van waaruit ze de duurzaamheidsdoelstellingen zal nastreven.

Daarnaast komt er ook een gloednieuw platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’. Rond iedere P worden daarop de komende maanden verschillende initiatieven samengebracht , opgestart en uitgebouwd. Een daarvan maakt Caroline Pauwels op de Academische Opening bekend: het ’VUB Caroline Pauwels Noodfonds voor studenten’, dat extra financiële, materiële en psychologische ondersteuning voorziet voor studenten aan de VUB die daar nood aan hebben. Bestaande instrumenten zoals studietoelagen en sociale voorzieningen blijken namelijk onvoldoende of ontoereikend: “Ik ben ervan overtuigd dat dit een slimme investering is die ons uiteindelijk als samenleving allemaal aanbelangt”, aldus de rector. “Talenten ontwikkelen is onze sterkste troef. Maar als studenten het moeilijk hebben dan volstaan talent, inzet en toewijding soms niet om een diploma te behalen. Om gelijke onderwijskansen te waarborgen zijn bijkomende middelen nodig en daarvoor gaan we voor dit Noodfonds een beroep doen op particulieren, bedrijven en instellingen”, zo stelt rector Caroline Pauwels.

 

Eredoctoraat voor 'humanisme'

Tot slot krijgen Simon Gronowski en Koenraad Tinel hun eredoctoraat van de VUB en ULB uitgereikt voor de activiteiten die ze onplooien om jongere generaties bewust te maken van de gevaren van onverdraagzaamheid en racisme en voor hun uitzonderlijke vriendschap waar de wereld een voorbeeld aan kan nemen en hoop uit kan putten. Dit alles richting een vredevolle samenleving.

Simon Gronowski is geboren in Brussel. Als ondergedoken kind overleefde hij de deportatie door te ontsnappen aan het 20e konvooi dat hem naar Auschwitz bracht. Hij is doctor in de rechten aan de ULB, advocaat bij de Brusselse balie en voormalig voorzitter van de Unie van Joodse Gedeporteerden in België. Koenraad Tinel werd geboren in Gent in een collaboratiefamilie. Na zijn studie aan de École de la Cambre werd hij tekenaar en beeldhouwer en gaf hij les aan de LUCA School of Arts in Brussel. “We moeten nieuwe generaties perspectief bieden: hen tonen dat het mogelijk is een vriendschapsrelatie te hebben en een toekomst op te bouwen op voorwaarde dat men de fouten uit het verleden erkent. Het wordt dan mogelijk je los te maken van het leven waartoe het verleden je lijkt te veroordelen. Simon Gronowski en Koenraad Tinel geven ons een prachtige les in menselijkheid”, aldus Caroline Pauwels.

 

Voorzitterswissel

Eddy Van Gelder draagt de fakkel als voorzitter van de Raad van Bestuur van de VUB over aan Karsten De Clerck. Hij bekleedde de functie maar liefst achttien jaar. Zijn opvolger Karsten De Clerck heeft aan de VUB gestudeerd, is senior partner bij Egon Zehnder en was al fellow van de VUB.

 

De opening van het academische jaar vindt coronaveilig op maar liefst zes locaties in Brussel plaats: in Aula Q op de Humanities, Sciences & Engineering Campus in Etterbeek, op de Brussels Health Campus in Jette, in het Museum Kunst en Geschiedenis, in het Huis voor Kunst en Wetenschap Pilar, in het Groentheater en in de muziektempel Ancienne Belgique. Elke locatie staat in het teken van een ‘P’.

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel