VUB onderzoekt impact mobiliteitsgedrag door coronacrisis

VUB onderzoekt impact mobiliteitsgedrag door coronacrisis

Hoe willen we ons na de crisis verplaatsen?

De Corona-maatregelen hebben de laatste weken onze mobiliteit sterk beperkt. Nu bekend is hoe de volgende fases zullen verlopen, denken we ook allen al vooruit aan hoe we ons de komende tijd zullen verplaatsen. Wordt alles weer als voorheen of verandert onze kijk op mobiliteit?

Om inzicht te krijgen in de impact op mobiliteitsgedrag voert de onderzoeksgroep MOBI van de Vrije Universiteit Brussel onderzoek naar het verplaatsingsgedrag voor, tijdens en – de vooruitzichten over – na de coronamaatregelen in België.

“Met deze studie wensen we na te gaan hoe de coronamaatregelen het mobiliteitsgedrag beïnvloeden,” licht Lieselot Vanhaverbeke, prof technologie en mobiliteit (VUB), toe. “Hoe hebben burgers hun gedrag veranderd na 12 maart en hoe zal dit evolueren nu de maatregelen stilaan aangepast worden? Internationaal is er interesse in het vergelijken van de resultaten uit België gezien de maatregelen en de tijdschema’s variëren.”

Iedereen wordt uitgenodigd deel te nemen aan de enquête via www.mobi-corona.be. De survey is in drie talen Nederlands, Frans en Engels. Het beantwoorden van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.

 

Contact:

Lieselot Vanhaverbeke

[email protected]

0486 200 706

IR ES
Contacteer ons
Lieselot Vanhaverbeke prof technologie en mobiliteit (MOBI)
Lies Feron
Lies Feron Wetenschapscommunicatie Persrelaties
Lieselot Vanhaverbeke prof technologie en mobiliteit (MOBI)
Lies Feron
Lies Feron Wetenschapscommunicatie Persrelaties
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel