VUB onderzoekt impact COVID-19 op wetenschappers

VUB onderzoekt impact COVID-19 op wetenschappers

Studie brengt gevolgen van lockdown op welbevinden van wetenschappers in kaart

COVID-19 zet wetenschappers permanent onder druk om op heel korte termijn onderzoek te doen en om snel adviezen te geven om het virus te bestrijden. Ook de omslag naar digitaal lesgeven en digitaal examens afnemen noodzaakte een snelle, abrupte aanpassing aan de nieuwe omstandigheden.

De ACADE-COVID-studie van de Vrije Universiteit Brussel, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent, zal voor het eerst in België de gevolgen van corona voor het werk en welbevinden van het academisch personeel in kaart brengen. Alle wetenschappers in België, gaande van doctoraalstudenten tot professoren, kunnen deelnemen aan de studie via www.acade-covid.be/nl.

De veelheid van taken, de verantwoordelijkheid om snel en kwaliteitsvol onderzoek uit te voeren en daarnaast ook kwaliteitsvol onderwijs af te leveren, zet veel academici in deze coronacrisis zwaar onder druk.

Wetenschappers adviseren het beleid om onze hele samenleving uit deze crisis te leiden. Een klein aantal zijn daardoor nationale helden geworden. Een veel groter aantal werkt achter de schermen aan de bestrijding van de pandemie: niet alleen virologen of geneeskundigen, ook economen, statistici, sociologen, pedagogen en noem maar op.

Naast het uitvoeren van onderzoek, is onderwijs een andere hoofdtaak van academici. De academici moesten van de een op de andere dag digitaal lesgeven. De een had ervaring, de ander niet. Vaak kwam het neer op een spoedcursus online lesgeven, digitaal masterproeven te begeleiden en examens op internet af te nemen. Er ligt een zware druk op hen om, ondanks de gewijzigde situatie, goed onderwijs aan te bieden en gekwalificeerde studenten af te leveren.

Natuurlijk gaan ook de dagelijkse academische verplichtingen door: vergaderingen, plannen, publiceren, fondsen aanvragen. Bovendien is door de crisis vaak afwezig wat voor onderwijs en onderzoek heel hard nodig is: rust en stilte voor concentratie en denkwerk.

Dit onderzoek is een initiatief van de Vrije Universiteit Brussel (Prof. Dr. Johan Bilsen &  Dr. Iris Steenhout, Vakgroep Gezondheidswetenschappen), in samenwerking met de Universiteit Antwerpen (Prof. Dr. Guido Van Hal, Vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde) en de Universiteit Gent (Prof. Dr. Piet Bracke, Vakgroep Sociologie).

Bij eventuele vragen kan u contact opnemen met Prof. Dr. Johan Bilsen ([email protected]) of Dr. Iris Steenhout ([email protected]). Mobiele nummers te verkrijgen bij persrelaties.

 

GF
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel