VUB onderzoekt immuunsysteem tijdens en na de ziekte COVID-19

VUB onderzoekt immuunsysteem tijdens en na de ziekte COVID-19

Resultaten zijn belangrijk voor diagnose, behandeling en voorkoming van coronainfectie

Onderzoekers van de VUB-onderzoeksgroep Neuro-Aging and Viro-Immunotherapy (NAVI) verzamelen bloedstalen van COVID-19 patiënten om hun immuunsysteem te onderzoeken tijdens en na hun ziekte. Met de uitgebreide analyses willen zij de immuunresponsen die in deze patiënten hebben plaatsgevonden ontrafelen. Prof. Joeri Aerts: “Wij willen graag achterhalen welke cellen en andere componenten van het immuunsysteem betrokken zijn in het ziekteproces. De bloedstalen van de genezen patiënten leveren ons extra informatie op over de evolutie van het immuunsysteem. Uiteindelijk willen we uit deze analyses waardevolle informatie halen voor zowel diagnose, behandeling als voorkoming van de infectie.” 

De Covid-19 pandemie heeft een enorme impact op de maatschappij en daarom is het van zeer groot belang zoveel mogelijk te weten te komen over het virus zelf maar ook over hoe ons immuunsysteem ermee omgaat. Ons immuunsysteem is namelijk speciaal ontworpen om ons te verdedigen tegen vreemde indringers, waaronder ook virussen. Hiervoor wordt een zeer complex geheel van cellen en moleculen ingezet. Maar het is een tweesnijdend zwaard: het immuunsysteem beschermt ons tegen het virus maar het kan ook overreageren door een massale productie van moleculen die een zo hevige immuunreactie kan veroorzaken, dat die levensbedreigend wordt voor de patiënt. Het is daarom heel belangrijk om te begrijpen waarom bij sommige patiënten het immuunsysteem beschermend werkt, terwijl het bij anderen overreageert. 

“Wij willen graag achterhalen welke cellen en andere componenten van het immuunsysteem betrokken bij deze bescherming, maar ook bij de overreactie. We zullen later, wanneer ze aan de beterhand zijn en nadat ze volledig genezen zijn, de patiënten ook nog vragen om bloed te geven, waardoor we de evolutie van verschillende immuunparameters kunnen opvolgen en ook kunnen zien hoelang deze actief blijven,“ legt prof Aerts uit. 

Vanuit de diagnostische kant is het heel belangrijk om zogenaamde biomarkers beschikbaar te hebben. Dat zijn moleculen die vrij makkelijk kunnen worden gemeten en die informatie geven over de toestand van de patiënt of zelfs het ziekteverloop kunnen voorspellen. Aerts: “Als we begrijpen welke componenten van het immuunsysteem gunstig zijn en welke ongunstig, zullen de behandelende artsen daar ook op een snellere en gerichter op kunnen inspelen bij de behandeling van deze patiënten. Bovendien kunnen er ook medicijnen worden ontwikkeld die hierop inwerken. Om de ziekte echt onder controle te houden, zal het heel belangrijk zijn om een vaccin te ontwikkelen dat ervoor zorgt dat we zo goed mogelijk beschermd zijn. Hiervoor moeten we ons immuunsysteem wapenen tegen het virus. Opdat we een veilig en efficiënt vaccin kunnen ontwikkelen, is het van het grootste belang om heel goed te begrijpen hoe het immuunsysteem omgaat met het virus.“

GF
Contacteer ons
Joeri Aerts Neuro-Aging and Viro-Immunotherapy (NAVI)
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Joeri Aerts Neuro-Aging and Viro-Immunotherapy (NAVI)
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel