VUB-onderzoekster wint belangrijke doctoraatsprijs

VUB-onderzoekster wint belangrijke doctoraatsprijs

Dr. Laura Molinari, verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Solvay Business School, wint de prijs ‘100 jaar RESA’ voor haar doctoraatsonderzoek ‘Essays on Infrastructure Asset Management’. Deze eer werd haar toegekend in het kader van de Joseph Merlot – Joseph Leclercq Prijs, een intitiatief door de Belgische afdeling van CIRIEC.

Het onderzoek van Dr. Molinari werd uitgevoerd als een gezamenlijk doctoraat van de VUB en de Université libre de Bruxelles (ULB) voor de Leerstoel Infrastructure Asset Management & Lifecycle Planning, onder leiding van Prof. Dr. Elvira Haezendonck en Prof. Dr. Vincent Mabillard. Het werd gesponsord door vooraanstaande organisaties zoals Antea Group, Arcadis, Sweco en Tractebel. Dit zijn allemaal leden van ORI, de sectororganisatie van advies- en ingenieursbureaus in België. 

De prijs werd toegekend door RESA en CIRIEC vanwege de grote relevantie van Dr. Molinari's onderzoek en conclusies voor alle bedrijven die infrastructuur beheren. In een tijd van toenemende onzekerheid en grote investeringsbeslissingen, waaronder de uitdagingen van de energietransitie, biedt haar onderzoek waardevolle inzichten voor deze organisaties. Concreet richt dr. Molinari's werk richt zich op het ontwikkelen van strategieën voor infrastructuurbeheer, het evalueren van infrastructuurinvesteringen en het verbeteren van de uitvoering van infrastructuurprojecten. Haar bevindingen zijn direct toepasbaar voor zowel publieke als private organisaties, wat de waarde van haar werk nog verder vergroot.  

Dr. Molinari is verheugd dat ze deze prijs in ontvangst mag nemen:

“Deze erkenning is een grote eer en bevestigt de relevantie van ons werk op het gebied van infrastructuurbeheer. Deze prijs motiveert me des te meer om mijn werk voort te zetten.” 

Het succes van Dr. Molinari's doctoraatsonderzoek is ook een erkenning voor de onderzoekseenheid Strategie, onder leiding van Prof. Dr. Elvira Haezendonck, die zich focust op strategische vraagstukken rondom infrastructuurprojecten, circulaire transitie en clustercompetitiviteit. 

Meer info over de prijs is hier terug te vinden. 

Story image

Contact  

Dr. Laura Molinari 

[email protected]  

Prof. Dr. Elvira Haezendonck 

[email protected]  

 

 

 

WE
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel