VUB-onderzoeksgroep schept precedent voor toekomst van mobiliteit in Brussel

VUB-onderzoeksgroep schept precedent voor toekomst van mobiliteit in Brussel

Brusselse regering gaat aan de slag met voorstellen van mobiliteitshub

De onderzoeksgroep VUB Mobilise werkte samen met de gemeente Anderlecht en Mpact vier ontwerpen van mobiliteitshubs uit en de inwoners van de regio kregen inspraak om te stemmen op het beste ontwerp. Dat beste ontwerp evalueert de Brusselse regering nu op vlak van implementeerbaarheid. Ook de drie andere ontwerpen dienen als inspiratie voor de realisatie van mobihubs. Dit alles maakt onderdeel uit van de mobiliteitsstrategie van de Brusselse regering.

Momenteel buigt de Brusselse regering zich over haar regionale mobiliteitsstrategie, die tegen 2024 afgerond zou zijn. Hierin wil ze het concept van mobiliteitshubs verwerken. Een mobiliteitshub (mobipunt) is een locatie waar verschillende vervoersdiensten, zoals tram en bus, in combinatie met andere diensten zoals (digitale) informatiekiosken, beveiligde fietsenstallingen, een pakketautomaat en openbare toiletten beschikbaar zijn.

Voor de implementatie van die mobipunten maakte de onderzoeksgroep VUB Mobilise, in het kader van het onderzoeksproject Smarthubs, samen met de gemeente Anderlecht en Mpact vier ontwerpen. Die dienen als voorbeeld van hoe toekomstige mobiliteitshubs in Brussel vorm kunnen krijgen. Voor dit co-creatieproces kregen heel wat verschillende partijen inspraak. “Meer dan 100 mensen namen deel aan het proces. Denk maar aan bewoners, pendelaars, vervoersoperatoren, lokale burgerorganisaties (zoals Cosmos vzw, Maks vzw, Les amis de l'Etincelle vzw, Névé vzw en Espace 16 Arts) en de overheid. Op basis van deskundig advies en rekening houdend met de meningen van al die deelnemers, stemden de bewoners uiteindelijk op een definitief ontwerp dat we nu aan de overheid overhandigen voor implementatie. Maar ook de drie andere ontwerpen kunnen dienen als voorbeeld van hoe een mobiliteitshub er uit kan zien”, aldus Lluis Martinez Ramirez van VUB Mobilise.

 

---

Over het project en de projectpartners:

Het SmartHubs-project onderzoekt mobipunten, specifieke locaties op straat waar men kan kiezen uit verschillende gedeelde en duurzame vervoersmiddelen. Het project test en ontwikkelt mobipunten in Brussel, Den Haag, Oost-Oostenrijk, München en Istanbul. Het onderzoek wordt gefinancierd door JPI Urban Europe en Innoviris.

Mobilise is een onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel gespecialiseerd in duurzame stedelijke mobiliteit en logistiek. Het Mobilise-team bestudeert verplaatsingsgedrag en de hinderpalen bij de aanname van duurzame vervoerswijzen.

Mpact werkt aan een efficiënter en toegankelijker vervoerssysteem volgens het principe ‘meer met minder’. De vzw ontwikkelt vervoersoplossingen (www.carpool.be, mobipunten), is betrokken bij onderzoeksprojecten en organiseert evenementen voor beleidsmakers en het brede publiek.

De Dienst Mobiliteit van de gemeente Anderlecht is verantwoordelijk voor alle stedelijke ontwikkelingen op het grondgebied van de gemeente, waaronder de uitrol van de fietsinfrastructuur en de renovatie van openbare ruimten en straten.

Het SmartHubs-project wordt gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Innoviris.


Sam Jaspers
Sam Jaspers Woordvoerder a.i., perscontact wetenschap & onderzoek

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel