VUB-onderzoeksgroep B-PHOT en Stad Halle 
lanceren ambitieus STEM-steunpunt

VUB-onderzoeksgroep B-PHOT en Stad Halle lanceren ambitieus STEM-steunpunt

Innovatief centrum in Amab-gebouw moet drempels voor jongeren verlagen

De Vrije Universiteit Brussel (VUB), met haar onderzoeks- en innovatiegroep Brussels Photonics (B-PHOT), en de Stad Halle gaan samenwerken op de site aan de Zavelstraat te Halle waar het Amab-gebouw gevestigd is. De ruimte van 4500m² wordt vanaf april 2025 ingezet als een innovatieve STEM-hub (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Dit project speelt in op de groeiende vraag naar STEM-professionals en de noodzaak om jongeren al vroeg te betrekken bij wetenschappelijke en technologische studies. Halle, met 6348 leerlingen in het secundair onderwijs, wordt zo een nog belangrijkere onderwijsstad.

Het Amab-gebouw wordt een uniek centrum van innovatie en educatie, waar de VUB en B-PHOT, in samenwerking met de Stad Halle, lokale scholen en Colruyt Technics, een breed scala aan activiteiten zullen ontplooien om jongeren op maat te ondersteunen in hun STEM-ontwikkeling. Dit initiatief is cruciaal, gezien de voorspellingen van Agoria dat tegen 2030 in België 500.000 arbeidsplaatsen niet ingevuld raken door een tekort aan STEM-profielen.

Geavanceerd onderwijs en praktijkgericht leren

Een van de hoofddoelen is het aanbieden van een Master in Photonics, ondersteund door twee moderne auditoria. Daarnaast wordt een state-of-the-art fotonica trainingslaboratorium ingericht, waar zowel ingenieursstudenten als geïnteresseerden uit technische scholen, hogescholen en de bedrijfswereld zich bekwamen in de nieuwste fotonica technologieën. Deze praktijkgerichte benadering vult het tekort aan goed opgeleid personeel in deze sector aan en draagt bij aan de werkgelegenheid en economische groei in de regio. Verder zal het gebouw een Photonics DEMO Center huisvesten, waar de unieke toepassingen van lichttechnologie in diverse industriële sectoren worden gedemonstreerd.

Doorstroomcentrum op maat van jongeren

Voor de jongere generatie en leerkrachten komt er een speciaal ingerichte ruimte voor STEM-activiteiten, inclusief een fablab waar kinderen en jongeren van 6-18 jaar kunnen experimenteren met mechanica, elektronica en fotonica. Jongeren en hun ouders die zich willen informeren over universitaire studiekeuzes en ijkingstoetsen, kunnen terecht in een speciaal infopunt. Ook leerkrachten krijgen er bijscholingsmogelijkheden.

We zien helaas al te vaak dat leerlingen niet voor een STEM-opleiding kiezen ondanks het feit dat ze hiervoor het juiste profiel hebben. Gelet op het tekort is er duidelijk nood aan een extra duwtje in de rug. Met deze nieuwe hub willen we niet alleen onze studenten, maar ook de lokale gemeenschap betrekken bij de wonderen van fotonica en STEM. Dit project zal bijdragen aan het opvullen van het tekort aan goed opgeleid personeel in deze sleuteltechnologie. We kijken uit naar de positieve impact van dit project op de jongeren en de bredere gemeenschap in Halle”, vertelt Hugo Thienpont, vicerector Innovatie- en Valorisatiebeleid bij de VUB en directeur van B-PHOT.

Toekomstgerichte samenwerking

“De intentieverklaring tussen de Stad Halle en de VUB markeert het begin van een langdurige samenwerking gericht op het bevorderen van STEM-onderwijs en -innovatie in de stad. Dit project speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van Halle als een toonaangevende onderwijsstad in Vlaanderen. Een innovatief studie- en onderzoekscentrum op universitair niveau creëert niet alleen mogelijkheden voor onze scholen, maar schept eveneens nieuwe kansen inzake het testen van technologische ontwikkelingen (proeftuin) voor de stadsdiensten en voor onze Halse bedrijven.”, zegt burgemeester Marc Snoeck.
"Met veel genoegen wil ik mijn dank uitspreken voor de overdracht van de erfpacht van het voormalige gebouw De Floere door maatwerkbedrijf Amab aan de VUB. Deze stap slaat een belangrijke brug naar de sociale sector en onderstreept de maatschappelijke rol van de universiteit. Het initiatief biedt jongeren en werkenden betere groeikansen en omarmt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ongeacht de reden. Dit partnerschap versterkt de band tussen onderwijs en de sociale sector en draagt bij aan een inclusievere samenleving, waarin iedereen zijn potentieel kan benutten.", zegt Marc Dedobbeleer, voorzitter Raad van Bestuur Amab.
"We zijn verheugd dat we in een stad waar we al lang een belangrijke relatie mee hebben, zo'n betekenisvolle samenwerking kunnen opzetten. Dit project versterkt niet alleen de banden tussen de VUB en Halle, maar biedt ook enorme mogelijkheden voor jongeren in de regio", besluit VUB-rector Jan Danckaert.

Meer informatie

Vrije Universiteit Brussel

Sam Jaspers
​VUB-woordvoerder a.i.
sam.jaspers@vub.be
​M 0499 28 34 00

Stad Halle

Marc Snoeck – burgemeester
​M 0497 11 29 74
​marc.snoeck@halle.be

Story image

 

Sam Jaspers
Sam Jaspers Woordvoerder a.i., perscontact wetenschap & onderzoek

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel