VUB onderzoekers kaarten infrastructuurnood bij basketbal- en volleybalclubs aan

VUB onderzoekers kaarten infrastructuurnood bij basketbal- en volleybalclubs aan

Terwijl de Belgian Cats zich glansrijk kwalificeerden voor de Olympische Spelen in Parijs, ondervinden de Vlaamse clubs moeilijkheden bij het opleiden van nieuwe talenten. Dat ondervonden prof. Inge Derom en doctoraatstudent Kari Descheemaeker van de onderzoeksgroep Sport & Society van de VUB. In opdracht van de sportfederaties Basketbal Vlaanderen en Volley Vlaanderen voerden ze een onderzoek uit naar de noden van sportclubs met betrekking tot sportinfrastructuur en de huidige en toekomstige groei van basketbal en volleybal in Vlaanderen.

Het onderzoek bestond uit twee deelopdrachten. Ten eerste het analyseren van bestaande data over ledenaantallen van Basketbal Vlaanderen en Volley Vlaanderen. Ten tweede het opzetten en uitvoeren van een grootschalige sportclubbevraging met een peiling naar het gebruik en de kwaliteit van sportinfrastructuur, alsook de sterke en zwakke punten van de clubwerking. Via een online bevraging hebben 131 basketbalclubs (58% van het totaal aantal clubs) en 98 volleybalclubs (38% van het totaal aantal clubs) hun noden doorgegeven.

“Zowel voor basketbal als voor volleybal zien we een positieve evolutie in het aantal aangesloten leden tussen 2014 en 2022” zegt Inge Derom. “Op basis van de huidige populariteit van de sporten, voorspellen we tegen 2030 zelfs nog een stijging”. Een stijging in het aantal leden veronderstelt ook een stijging in het gebruik van sportinfrastructuur. Maar dit is waar de clubs op lokaal niveau voor een groot probleem staan: ongeveer 7 op de 10 clubs kan geen extra leden aanwerven met de huidige (en beperkte) toegang tot sportinfrastructuur. “De clubs hebben onvoldoende uren in de bestaande infrastructuur ter beschikking voor de organisatie van trainingen en/of wedstrijden. Volgens onze resultaten kan minder dan 3 op de 10 clubs haar activiteiten in één sportinfrastructuur organiseren. Aanvullend ervaart meer dan 5 op de 10 clubs problemen met de kwaliteit van die infrastructuur” zegt Kari Descheemaeker.

Het is verontrustend dat basketbal- en volleybalclubs vele onvervulde noden hebben. “In de eerste plaats gaat het over de nood aan extra uren en terreinen voor de organisatie van trainingen en wedstrijden, maar ook over de kwaliteit van de beschikbare sportinfrastructuur. Investeringen in nieuwe infrastructuur zoals 3x3 en beachvolley terreinen kwamen ook ter sprake. Bijna 5 op de 10 basketbalclubs hebben interesse om 3x3 aan te bieden, maar het gebrek aan bespeelbare en beschikbare buitenterreinen laat dit helaas niet toe.” zegt Inge Derom. Naast de tekorten aan infrastructuur hebben diverse clubs ook een ledenstop ingevoerd vanwege een tekort aan (gekwalificeerde) trainers.

De resultaten zijn relevant voor verschillende belanghebbenden in de sportsector, namelijk lokale sportclubs (ook voor andere indoor sporten zoals gymnastiek en zaalvoetbal), sportfederaties en eigenaars/exploitanten van sportinfrastructuur. Investeringen in sportinfrastructuur blijken hoe dan ook essentieel.


Contact: Inge Derom

E-mail: inge.derom@vub.be

GSM: 0498/53 28 47

Koen Stein
Koen Stein Perscontact wetenschap & innovatie

 

 

 

LK
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel