VUB-onderzoekers brengen boek uit over Brusselse jongeren

VUB-onderzoekers brengen boek uit over Brusselse jongeren

ZINNEKES ZIJN DEBEST. Diversiteit aan het werk bij Brusselse jongeren van vandaag

Brussel is een jonge stad. De gemiddelde leeftijd ligt onder die van de andere gewesten. Jongeren vormen een belangrijk onderdeel van het sociaal weefsel, maar vormen wel een heel diverse groep. De diversiteit binnen die Brusselse jeugd biedt uitdagingen én kansen. Interdisciplinair onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel onderzocht deze diversiteit en ook de mogelijkheden om te verbinden. De eerste resultaten werden gebundeld in het boek ZINNEKES ZIJN DEBEST. Diversiteit aan het werk bij Brusselse jongeren van vandaag. Het boek wordt op 18 maart gepresenteerd op een gelijknamige studiedag.

Dimokritos Kavadias, politicoloog en co-redacteur van ZINNEKES ZIJN DEBEST: “Het merendeel van de jongeren identificeren zich heel sterk met de stad en zien in Brussel het symbool van eenheid in diversiteit. De verschillende breuklijnen die doorheen de stad lopen maken cohesie niet makkelijk. Daartegenover staat dat jongeren die opgroeien in een van de meest diverse steden ter wereld een hoge mate van openheid en vooral mededogen vertonen. Maar ze staan ook wel negatiever tegenover officiële instanties en de politiek.”

Het onderzoek peilde naar de houding van jongeren ten aanzien van hun dagelijkse leefwereld en ging na hoe sociale polarisatie zich ontwikkelt binnen het grootstedelijk Brussels onderwijs. Daarbij ligt de focus op de bestaande superdiversiteit, de gevolgen voor sociale cohesie en de resulterende waarden binnen een klascontext.

Onderwijs als motor voor sociale cohesie

Een van de eerste resultaten is dat een belangrijk middel om ontevredenheid en disconnectie bij jongeren weg te werken te vinden is in het onderwijs en de manier waarop de Brusselse scholen omgaan met dit gegeven.

Nadine Engels,  onderwijskundige en co-redacteur van ZINNEKES ZIJN DEBEST: “Ondanks de diversiteit en vaak moeilijke situatie binnen die superdiverse scholen, blijkt eens te meer dat onderwijs de motor kan zijn om sociale cohesie bij jongeren te bewerkstelligen door middel van dialoog en het stimuleren van een burgerschapscultuur op school.

Het boek wordt gepresenteerd op de studiedag 'Zinnekes zijn DEBEST', 18 maart 2022, 13u-17u30
Erasmushogeschool Brussel, Campus Kanal, Slotstraat 28, 1000 Brussel. Programma:

 • 13u00: Onthaal 
 • 13u30: Verwelkoming door Jan Danckaert, VUB-rector ad-interim
 • 13h40: Welkomswoord door Dennis Cluydts, directeur Erasmushogeschool Brussel
 • 13h50: Introductie tot de studiedag door Dimokritos Kavadias, directeur BRIO
 • 14u00: Presentatie van het boek door de auteurs: 
  • Elly Mansoury & Bram Spruyt: Sectie jongeren 
  • Nadine Engels & Safa Göregen: Sectie school
  • Mathis Saeys & Dimokritos Kavadias: Sectie Brussel 
 • 15u20: Koffiepauze
 • 15u30: Rondetafelgesprek met actoren uit het beleid en het werkveld: 
  • Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media
  • Sven Gatz, Brussels minister Nederlandstalig onderwijs en Meertaligheid
  • Vlaamse Jeugdraad
  • Liselotte Vanheukelom, directeur Brussel bij JES vzw 
 • 16u30: Slotwoord door Caroline Gennez, voorzitter Universitaire Associatie Brussel
 • 16u40–17u30: Receptie 

De studiedag is gratis, maar gelieve wel hier in te schrijven.

DEBEST-programma

ZINNEKES ZIJN DEBEST verzamelt de eerste onderzoeksresultaten de werkzaamheden van het DEBEST-programma (Democratic Empowerment of Brussels Education, Students and Teachers), een samenwerkingsverband van de Universitaire Associatie Brussel tussen VUB-onderzoeksgroepen BRIO, BILD en TOR, en het Kenniscentrum Urban Coaching & Education van de Erasmushogeschool Brussel. Over een periode van vijf jaar (2017-2022) werden 1880 jongeren van 15 à 16 jaar bevraagd, werd rol van schoolorganisaties geanalyseerd, en werd er op basis van de methodiek Democratische Dialoog gewerkt rond conflicthanteringsmethodes.

Over de auteur(s)

Redacteurs Bram Spruyt (socioloog), Nadine Engels (onderwijskundige), Dimokritos Kavadias (politicoloog) en Gide Van Cappel (politicoloog) zijn allen verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel.

Dimokritos Kavadias is als hoofddocent verbonden aan het departement Politieke Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en is directeur van het Brussels Informatie -, Documentatie – en Onderzoekscentrum (BRIO) dat vraagstukken met betrekking tot Brussel als de Vlaamse rand onderzoekt. Zijn onderzoek richt zich op politieke socialisatie, burgerschapseducatie en jongeren in Brussel.

Bram Spruyt is hoofddocent Sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doet onderzoek naar socio-politieke opvattingen, jongeren en onderwijs. Hij is ook verbonden aan het Vlaams JeugdOnderzoeksPlatform.

Nadine Engels is onderwijskundige en als hoogleraar verbonden aan het Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding (MILO) van de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoek concentreert zich op de professionele ontwikkeling van leraren, sociale en emotionele aspecten van leren en onderwijs, en een stem geven aan jongeren in maatschappelijke risicosituaties.

Gide Van Cappel is als onderzoeker verbonden aan het departement Politieke Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en werkzaam als onderzoeker bij het Brussels Informatie-,Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO). Daarnaast is hij werkzaam als medewerker participatie bij De Wakkere Burger VZW. Zijn specialisaties zijn de deliberatieve en participatieve democratie.

Kavadias, D., Spruyt, B., Engels, N., & Van Cappel, G. (Eds.) (2022). Zinnekes zijn Debest: Diversiteit aan het werk bij Brusselse jongeren van vandaag. ASP / VUBPRESS. https://www.aspeditions.be/nl-be/book/zinnekes-zijn-debest/18597.htm

contact:

Dimokritos Kavadias

[email protected]

0473 51 28 41

Gide Van Cappel

[email protected]

0475688232

ES PE
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel