VUB-onderzoekers berekenen evolutie van hersentumoren én zeespiegel

VUB-onderzoekers berekenen evolutie van hersentumoren én zeespiegel

VUB verwelkomt twee veelbelovende onderzoekers dankzij vijfjarige FWO-toelage

David Tewodrose en Harry Zekollari zijn twee van de dertien geselecteerde onderzoekers die een prestigieuze Odysseus-toelage ontvangen, een starterfinanciering van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO). Ze vestigen zich de komende vijf jaar aan de Vrije Universiteit Brussel om hun onderzoekspraktijk verder uit te werken. Tewodrose focust op meetkundige analyses die onder andere gebruikt worden in medische toepassingen. Zekollari bestudeert de evolutie van gletsjers in een veranderd klimaat.

Tewodrose is momenteel postdoctoraal onderzoeker in de wiskunde aan de Universiteit van Nantes in Frankrijk maar gaat binnenkort aan de slag binnen de vakgroep Wiskunde en Data Science aan de VUB. Het FWO looft hem om zijn werk rond meetkundige analyses. "Een goed voorbeeld van een alledaagse toepassing in mijn onderzoeksgebied is het ontwerpen van geografische kaarten”, zegt Tewodrose. “Aangezien de aarde een bol is, is het niet eenvoudig die vorm te vertalen naar een platte kaart. Door de kromming van de aarde kun je die niet correct weergeven, je verliest bepaalde informatie, zoals de hoeken of verhoudingen. Dat zie je op geografische kaarten, waar de hoeken behouden blijven, maar de omvang van het Afrikaanse continent veel kleiner is dan het in werkelijkheid is. Mijn onderzoek heeft ook een link met de medische wereld. Er zijn machines die kunnen voorspellen hoe hersentumoren zich zullen ontwikkelen. De geometrische analyse waar ik aan werk, wordt door deze machines gebruikt bij het uitvoeren van die voorspellingen."

Voor klimaatonderzoeker Harry Zekollari is het een terugkeer naar waar het allemaal begon. Hij behaalde zijn doctoraat aan de VUB en werkte sindsdien in Nederland aan de Technische Universiteit Delft en in Zwitserland aan ETH Zürich. “De Odysseus-beurs van het FWO biedt mij een unieke kans om terug te keren naar de VUB en er een nieuwe onderzoeksgroep uit te bouwen”, zegt Zekollari. “In ons team zullen we de toekomstige wereldwijde evolutie van gletsjers simuleren aan de hand van geavanceerde computermodellen. Zo zullen we voor het eerst de wereldwijde gletsjerevolutie in 3D modelleren met artificiële intelligentie. Onze nieuwe gletsjerprojecties zullen op hun beurt de basis vormen voor de volgende generatie waterbeschikbaarheid-voorspellingen en zeespiegelstijging-projecties. Met die nieuwe onderzoeksgroep willen we verder bijdragen aan de rol van België als toonaangevend land voor onderzoek naar klimaatopwarming en de gevolgen daarvan.”

Het onderzoek naar gletsjerontwikkelingen is, eigenaardig genoeg, ook relevant voor onze geografische ligging. “De toekomstige evolutie van gletsjers heeft een directe impact op de Belgische kust en de haven van Antwerpen, en zal mee bepalen hoe we ons land moeten verdedigen tegen een stijgende zeespiegel”, zegt Zekollari.

"Ik ben opgetogen over de kans die ik krijg om een stevige praktijk op te bouwen aan de VUB", zegt Tewodrose. "Tijdelijke posities kunnen behoorlijk stressvol zijn, dus ik ben dankbaar voor de stabiliteit van een vijfjarige toelage. Dankzij de toelage krijgen twee doctoraatsstudenten en twee postdoctorale onderzoekers een kans. Met de tijd en de steun van de VUB en de Odysseus-toelage zal ik samen met hen moeilijkere wiskundige problemen kunnen aanpakken."

Een FWO-toelage maakt volgens de onderzoekers een groot verschil in de academische wereld. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) financiert fundamenteel en strategisch onderzoek in Vlaanderen. Via het Odysseusprogramma wilt het FWO opmerkelijke onderzoekers die momenteel buiten België werken, aanmoedigen om zich in België te vestigen. Zo wilt het FWO kwaliteitsvol onderzoek op internationaal niveau naar Vlaanderen te halen. De geselecteerde onderzoekers krijgen een startfinanciering voor vijf jaar aan een Vlaamse universiteit om een onderzoeksgroep uit te bouwen of om een onderzoekslijn uit te werken. Het gaat om een tweejaarlijkse oproep. De zoektocht naar nieuwe kandidaten wordt in september 2024 opnieuw opgestart.


Meer info?

David Tewodrose

Harry Zekollari

Koen Stein
Koen Stein Perscontact wetenschap & innovatie

 

 

 

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel