VUB-onderzoeker ontvangt tweede ERC Proof of Concept Grant van Europese Onderzoeksraad

VUB-onderzoeker ontvangt tweede ERC Proof of Concept Grant van Europese Onderzoeksraad

Professor Wim De Malsche bouwt nieuw instrument voor complexe scheidingen zoals bloedanalyses

Prof. Wim De Malsche, hoofd van het µFlow team binnen de VUB vakgroepen Bio-ingenieurswetenschappen (DBIT) en Chemische Ingenieurswetenschappen (CHIS), haalt een nieuw ERC project binnen: een tweede Proof of Concept Grant voor ultra-performante analytische scheidingen, ter waarde van 150.000 euro. De Grant is gelinkt aan zijn ERC Starting Grant project EVODIS (1,47 miljoen euro). Hij is hiermee de eerste VUB-onderzoeker die tweemaal ERC follow-up financiering verwerft. Hij zal met het geld een prototype voor een nieuw scheidingsinstrument ontwikkelen.

Sneller scheiden van vloeistoffen

In de meest performante analytische instrumenten, die ingezet worden om bijvoorbeeld bloedanalyses te doen, gebeurt er eerst een scheiding, waarbij de verschillende types componenten in een te onderzoeken staal worden opgedeeld in groepjes, waarna ze worden aangeboden aan een detector. Voor een verdere verbetering van de scheiding botst men tegen een limiet vanwege (te traag) spontaan transport van de te scheiden bestanddelen door een proces dat men diffusie noemt. De Malsche bedacht een methode om dit (te traag) massatransport van moleculen te versnellen door ze te 'roeren'.

De Malsche: “Het is zoals een suikerklontje dat lang nodig heeft om volledig op te lossen in een kopje thee. Roeren versnelt dat proces. Met de inzet van een wisselstroom die een vloeistofstroming opwekt worden de bestanddelen vele malen sneller getransporteerd. Deze aanpak van roeren op microschaal zorgt ervoor dat dat verdunning van de groepjes componenten wordt tegengegaan, zodat deze in hoge resolutie kunnen worden gemeten.”

De Malsche maakt voor dit proces gebruik van geïnduceerde vloeistofstromen en elektrochemische effecten. Hij patenteerde deze nieuwe methode. En hij ontwikkelde met de eerste Proof of Concept Grant een nieuw instrument om dit type vloeistofstromen in kaart te brengen, de vibrerende 3D particle image velocimetry (PIV) microscoop. Nu volgt dus de volgende fase waarin een elektrisch gestuurd pompsysteem geïntegreerd zal worden.

De Malsche ziet meerdere toepassingen voor zijn nieuwe uitvinding: “Het nieuwe instrument biedt perspectief voor snellere en meer performante scheidingen in miniatuursystemen, die gebruikt kunnen worden in analytische labo ‘s, maar ook dicht bij de patiënt in een zogenaamde point-of-care opstelling. De complexe scheiding van hemoglobine in haar genetische varianten voor een betere diagnose en opvolging van diabetes is één van de toepassingen die we hiermee voor ogen hebben.”

Valorisatie Manager Filip Legein voegt hieraan toe: “Dit onderzoek past binnen de activiteiten van het multidisciplinair consortium µFlow Cell, een Group of Excellence in Advanced Research (GEAR) die actief inzet op samenwerking met de industrie en valorisatie van haar onderzoek. Dit is inmiddels de tweede Proof of Concept Grant voor µFlow Cell, wat een erkenning is voor de kwaliteit en relevantie van het geleverde onderzoek, en zal toelaten de brug te slaan naar industriële toepassing.”

Contactpersoon

Wim De Malsche

[email protected]

02 629 37 81

Filip Legein

[email protected]

https://microflowcell.vub.be

WE IR
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel