VUB-onderzoek: Vrijwilligerswerk op Olympische Spelen versterken sociale vaardigheden jongeren en vergroten jobkansen

VUB-onderzoek: Vrijwilligerswerk op Olympische Spelen versterken sociale vaardigheden jongeren en vergroten jobkansen

5 december is Internationale Vrijwilligersdag

Brussel, 4 december 2019. Vrijwilligers zijn cruciaal om grote (sport)evenementen zoals de Olympische Spelen mee in goede banen te leiden. Om kandidaat-vrijwilligers aan te trekken, beloven gaststeden hen een onvergetelijke ervaring die hun leven zal veranderen. Maar is dat ook effectief zo? Het doctoraatsonderzoek dat dr. Yan Wang aan de VUB uitvoerde, onder begeleiding van promotoren prof. Inge Derom en prof. Marc Theeboom, wijst nu uit dat werken als vrijwilliger inderdaad een langdurige positieve impact heeft op jongeren, die er vooral professionele en sociale voordelen uithalen. “We stellen vast dat vrijwilligers onder meer nieuwe vaardigheden aanleerden, kennis verwierven en sociale contacten legden die in hun latere leven goed van pas komen” zegt Dr. Yan Wang.

Geïnspireerd door haar eigen ervaring als vrijwilliger op de Olympische en Paralympische Spelen van 2008 in Peking, bevroeg Yan Wang 385 vrijwilligers die werkten op de Olympische en Paralympische Spelen van 2008 in Peking, de Olympische Jeugdspelen van Singapore in 2010 en Nanjing in 2014 om zo de impact van vrijwilligerswerk op lange termijn in kaart te brengen. De onderzoekster gebruikte daarbij een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden, waaronder semi-gestructureerde interviews, online enquêtes, focusgroepen en documentanalyse.

De resultaten tonen aan dat wie vrijwilligerswerk deed beter inzetbaar is op de arbeidsmarkt en sterkere sociale vaardigheden ontwikkelde. Daarnaast zijn vrijwilligers die actief waren op de Spelen ook vaker geneigd om achteraf opnieuw vrijwilligerswerk te doen. Tot slot zorgt werken op de Olympische Spelen ook voor blijvende herinneringen en aanhoudende interesse voor de Spelen en de Olympische gedachte.  "Vrijwilligerswerk is een goede en efficiënte manier om via een groot event zoals de Spelen een positief effect op individueel en lokaal niveau te creëren, zelfs lang na de afloop ervan", besluit Yan Wang.

Promotor prof. Inge Derom voegt hieraan toe: "Jongeren maken, wanneer ze de beslissing nemen om in de toekomst nog vrijwilligerswerk op te nemen, steeds ook een afweging tussen kosten en baten. Rationeel gezien moeten de baten groter zijn dan de kosten. Maar uit dit onderzoek wordt duidelijk dat wanneer jongeren deze baten hebben ontvangen in de context van de Olympische Spelen, deze nadien minder waardevol worden. Dus in essentie is het niet enkel een rationele beslissing om vrijwilligerswerk verder te zetten. Dit is belangrijk om weten voor organisaties die vrijwilligers willen aantrekken." 

De onderzoeksgroep Sport & Society van de VUB doet onafhankelijk onderzoek naar de impact van sport (zowel recreatieve als topsport) op de samenleving en beleidsvorming rond sport. Door de verspreiding van onderzoeksresultaten en educatieve activiteiten draagt de groep bij aan de ontwikkeling van sportbeleid en -praktijk. Voor dit doctoraatsonderzoek ontving dr. Wang een beurs via het PhD Students Research Grant Programme 2018 van het Internationaal Olympisch Comité en het Olympics Studies Center.

Voor meer informatie:

Inge Derom

Inge.Derom@vub.be

0498/53 28 47

https://sportandsociety.be

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel