VUB-onderzoek over waterverontreiniging in Afrika valt in de prijzen

VUB-onderzoek over waterverontreiniging in Afrika valt in de prijzen

VUB-doctoraatstudent Albert Nkwasa krijgt de Ernest Du Bois-prijs 2022 voor zijn lopend doctoraatsonderzoek naar diffuse vervuiling van watervoorraden in Afrika onder invloed van global change. Nkwasa (Vakgroep Hydrologie van de VUB) maakt modellen om watervervuiling te voorspellen, rekening houdend met veranderingen in landgebruik en met de klimaatverandering. De data worden verzameld op het terrein en door een uitgebreide literatuurstudie over het onderwerp.

Door grote veranderingen in landgebruik in ontwikkelingslanden, waarbij bossen en moerassen worden omgezet in landbouwgebied, is de diffuse vervuiling een belangrijk probleem in ontwikkelingsgebieden zoals Afrika. Zonder een beter inzicht in de interacties tussen diffuse verontreinigingsbronnen, de dynamiek van het landgebruik en de klimaatverandering, kunnen de toenemende waterkwaliteitsproblemen in Afrikaanse rivieren en meren niet aangepakt worden. Een groot deel van het onderzoek richt zich op het verbeteren van landgebruik en van de landbouwpraktijken in hydrologische modellen. Door gebruik te maken van globale datagegevens kan het model opgeschaald worden voor heel Afrika.

De Prijs Ernest Du Bois wordt toegekend door de Koning Boudewijnstichting en steunt jonge doctoraatsstudenten die onderzoek doen naar water en de beschikbaarheid ervan over de hele wereld. De onderscheiding is 20.000 euro waard, geld waarvan Nkwasa aangeeft dat hij het zal gebruiken om het verdere verloop van zijn doctoraat mee te helpen financieren. Het doctoraat wordt begeleid door hydrologe en Prof. Dr. Ann van Griensven.

meer info:

Prof. Ann van Griensven: +32 484 76 16 96

Vakgroep Hydrologie VUB

WE IR
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel