VUB-onderzoek naar solidariteit in tijden van Corona

VUB-onderzoek naar solidariteit in tijden van Corona

97% van de respondenten doet iets en elk gebaar telt: van applaudisseren tot boodschappen doen.

Onderzoekers van de Agogische Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel onderzochten hoe solidair we zijn tijdens de coronacrisis. Via een korte online vragenlijst peilde de studie naar de verschillende soorten initiatieven waar burgers zich voor inzetten alsook naar hun motivatie. Professor Agogische Wetenschappen Sarah Dury: "In deze studie hebben we gepeild naar de acties die burgers gedurende 1 week hebben ondernomen in het kader van hulp en steun aan familie, vrienden, buren en onbekenden. Het resultaat geeft weer dat aangezien we allemaal samen hetzelfde meemaken, we ons ook beter kunnen inleven in andermans situatie en dat de mensen dit door hun acties ook willen tonen." De studie schuift 3 hoofdboodschappen naar voren: de mensen engageren zich vooral door sociaal contact met naasten te houden; de belangrijkste motivator is het bezorgd zijn om mekaar; men helpt intergenerationeel vooral familie, vrienden en buren.

1. Vooral het kleine helpen

De eerste resultaten tonen aan dat de 3 meest frequente acties sociaal contact, morele steun en boodschappen doen zijn. Zo gaf meer dan 85% van de deelnemers aan sociaal contact te hebben met familie en vrienden via telefoon, online of een brief. Applaudisseren om 20 uur of een witte vlag ophangen en vergelijkbare acties met betrekking tot morele steun, werd door de helft van de deelnemers aangehaald. 1/3e helpt ook door het halen van boodschappen voor vrienden of familie en 10% gaf aan dit te doen voor buren. Daarnaast gaf ook 1 op 10 zich op als vrijwilliger via een hulpplatform en sociaal contact te hebben met onbekenden.

2. ‘We zitten in hetzelfde schuitje’ = inleven in elkaars situatie verloopt vlotter

De studie peilde ook naar de belangrijkste motieven om hulp en steun te geven. De onderzoekers van VUB merkten dat de belangrijkste motivatie is dat mensen bezorgd zijn om mekaar. Men vindt het in deze tijden belangrijk om anderen te helpen, en voelt zich ook zowel sociaal als familiaal verantwoordelijk.

Sarah Dury: “Mensen zien die nood ook binnen hun eigen situatie en zijn daardoor ook meer gedreven om dit voor een ander te doen. Men voelt zich ook verbonden tot de andereen en wil dit tonen.” Velen geven ook aan dat het voldoening geeft om anderen in deze tijden te helpen.

3. Familie, vrienden en buren eerst en wederkerigheid.

De hulpacties uit de studie zijn vooral gericht op ouders (47.4%), partner (36.3%), vrienden (31.6%) en kinderen (30.1%). Gevolgd door grootouders (19.6%) en buren (19.4%). Hier kan men besluiten dat mensen eerst hulp bieden aan de sterke banden, familie en vrienden. Tevens treden de zwakke banden - meer oppervlakkige relaties - zoals nu met de buren meer naar de voorgrond tijdens deze crisisperiode. Heel wat mensen zijn nu meer aangewezen op hun buurt, waardoor we misschien meer beseffen en ervaren hoe waardevol deze zwakke banden kunnen zijn. Sarah Dury: “De mensen blijken bezorgd om elkaar en vertonen veel verantwoordelijkheid, niet alleen voor familie of vrienden, maar ook voor buren en onbekenden. Met betrekking tot wederkerigheid, zien we dat diegene die hulp geeft, 28.6% van hen ook hulp terugkrijgt,” zegt Dury.

En de toekomst?

Op de vraag of respondenten de gegeven hulp zullen blijven aanbieden, geeft 80% aan dit te willen blijven doen en 20% denkt dit niet te blijven doen.

Aan deze studie komt een vervolg. Ruim 1.000 personen gaven aan mee te willen werken aan het vervolg van deze studie, waarbij de maatschappelijke veerkracht verder in kaart zal gebracht worden.

Opbouw enquête

Er deden iets meer dan 2.000 mensen mee aan de enquête. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 40 jaar, 75% was vrouw, 15% woont alleen, 82% was woonachtig in Vlaanderen en 15% in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Hoewel 2000 personen deelnamen, is deze studie niet representatief voor de Belgische bevolking. Maar eerder van een subgroep die de mogelijkheden had (lees toegang tot het Internet en smartphone/tablet/computer) en interesse had in het topic en om mee te doen.

 

Contact :

Sarah Dury

Sarah.dury@vub.be

0479 7590 29

PE
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel