VUB onderzoek naar financiële constructies van intercommunales krijgt internationale prijs

VUB onderzoek naar financiële constructies van intercommunales krijgt internationale prijs

Laura Deruytter van het Cosmopolis Centre for Urban Research van het Department Geografie aan de Vrije Universiteit Brussel heeft voor haar onderzoek de FinGeo Doctoral Dissertation Prize van het Global Network on Financial Geography gekregen. Haar onderzoek naar de oorsprong en evolutie van financiële middelen van de intercommunales tijdens de laatste 100 jaar kon heel wat internationale interesse opwekken.

Cover PhD thesis Laura Deruytter. © Laura Deruytter
Cover PhD thesis Laura Deruytter. © Laura Deruytter

“Mijn onderzoek wordt opgepikt omdat het focust op de rol van de (lokale) overheid in het proces van financialisering”, zegt Deruytter. “In het VK en de VS vergeet men die rol van de overheid wel eens. De laatste decennia werd de impact van financiële actoren zoals banken en pensioenfondsen op ons dagelijks leven, onder andere door beleggingen in infrastructuur en huizen, alsmaar groter. Net als in andere landen doen budgettaire druk en marktgeoriënteerde hervormingen de financiële relaties tussen Vlaamse gemeenten en hun infrastructuurbedrijven veranderen.“

Toch neemt die financialisering het management en eigenaarschap van intercommunales in Vlaanderen niet zomaar over. “Vlaamse gemeenten verbreedden zelfs de missie van intercommunales om zowel de uitbouw van essentiële diensten, lokale economische groei én behoud van aandeelhouderswaarde na te streven”, voegt Deruytter toe. “Mijn onderzoek toont dat lokale overheden een actieve rol spelen in het ‘bricoleren’ van beleidsoplossingen in een veranderende politiek- economische context. We moeten dus meer aandacht hebben voor de financiële afhankelijkheden en tegenstellingen tussen gemeenten, hogere overheden en overheidsentiteiten, alsook voor het voorzien van structurele middelen voor energie- en waterinfrastructuur.”

Laura Deruytter organiseerde samen met Marie DeCock (Faculteit Rechten, UHasselt) en Elizaveta Gjurova (Departement Politieke Wetenschappen, UGent) een studiedag over de intercommunales op 25 november 2022. Ze presenteerden samen hun onderzoeksbevindingen over toezicht op intercommunales en de rol van de gemeenteraden hierin in het Vlaams Parlement op 25 april 2023.

Laura Deruytter in het Vlaams Parlement op 25 april 2023. Foto Laura Deruytter
Laura Deruytter in het Vlaams Parlement op 25 april 2023. Foto Laura Deruytter

Contact:

Laura Deruytter: Laura.deruytter@vub.be

Koen Stein
Koen Stein Perscontact wetenschap & innovatie

 

WE
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel