VUB-onderzoek legt etnische discriminatie bij Airbnb-uitbaters bloot

VUB-onderzoek legt etnische discriminatie bij Airbnb-uitbaters bloot

Toeristen met Marokkaanse naam kunnen minder snel woning boeken

Toeristen met een Marokkaans klinkende naam worden structureel gediscrimineerd op Airbnb. Dat blijkt uit een nieuwe studie van professor Pieter-Paul Verhaeghe en zijn team van de Vrije Universiteit Brussel. Voor hun onderzoek voerden de sociologen 1043 correspondentietesten uit op Airbnb tijdens de zomer van 2021. Hoewel Airbnb racisme in de sterkste bewoordingen veroordeelt, tonen de resultaten aan dat het antidiscriminatiebeleid van Airbnb onvoldoende is om het probleem aan te pakken.

Praktijktesten op Airbnb

Professor Verhaeghe toonde al eerder aan dat etnische discriminatie op de reguliere Belgische huurwoningmarkt voorkomt. Toch bleef Airbnb voor een lange tijd een blinde vlek.Ook wereldwijd zijn er maar een handvol studies over de problematiek en die zijn vaak gedateerd. Daarom voerden de onderzoekers correspondentietesten uit op Airbnb.

Correspondentietesten zijn geschreven versies van praktijktesten, waarbij fictieve kandidaten contact opnemen met een verhuurder met de vraag om de woning te huren. Concreet bij Airbnb lieten de onderzoekers fictieve binnenlandse toeristen via het Airbnb platform contact opnemen met 1043 hosts voor woningen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze vroegen aan het begin van de zomervakantie of ze de Airbnb woning konden boeken voor een weekendje Brussel in september. De toeristen hadden telkens een gelijkaardig profiel en verschilden enkel op vlak van de etnische herkomst van hun naam. Ze hadden Belgisch, Marokkaans of Pools klinkende namen.

Voornamelijk professionele hosts discrimineren

Uit de testen bleek dat toeristen met een Marokkaanse naam structureel minder de Airbnb woning konden boeken dan toeristen met een Belgische naam. Waar toeristen met een Belgische naam in de helft van de gevallen een positieve reactie kregen, was dat voor slechts 44% van de toeristen met een Marokkaanse naam het geval. De discriminatie valt volledig op het conto van de zogenaamde ‘professionele’ Airbnb hosts te schrijven, verduidelijkt professor Verhaeghe. Het verschil in positieve reactie loopt bij hen op tot zelfs 15% (zie figuur 1). Professionele hosts zijn hosts die twee of meer woningen of één woning voor meer dan 120 dagen per jaar op Airbnb aanbieden. Bij de niet-professionele hosts vonden de onderzoekers geen discriminatie. Het gaat hier om particuliere aanbieders die in de originele geest van Airbnb de eigen woning slechts sporadisch te huur aanbieden (max. 120 dagen). Toeristen met een Poolse naam werden tenslotte niet gediscrimineerd.

We vermoeden dat de particuliere hosts in Brussel veel meer open staan voor diversiteit dan de professionele hosts. Wie moeite heeft met diversiteit gaat niet snel geneigd zijn om de eigen woning te verhuren aan toeristen op Airbnb”, verduidelijken professor Pieter-Paul Verhaeghe en zijn collega Billie Martiniello. “Bij professionele hosts geldt dit veel minder. Het gaat niet om de eigen woning waardoor ze minder contact hebben met de toeristen.”

Instant book functie

Sinds 2016 zet Airbnb in op een beleid tegen discriminatie op haar platform. Eén van de maatregelen is de zogenaamde ‘Instant book’ functie. Hosts kunnen vrijwillig deze functie inschakelen, waardoor boekingsaanvragen automatisch worden bevestigd. Uit het VUB-onderzoek blijkt dat deze functie uiterst effectief is: er was helemaal geen discriminatie bij hosts met deze Instant book functie. Helaas is het inschakelen van de functie enkel vrijwillig. De onderzoekers pleiten er dan ook voor dat Airbnb de Instant book functie verplicht voor alle hosts.

Het onderzoek werd gefinancierd door Prospective Research – Innoviris.

Figuur 1. Percentages waarin de toerist de Airbnb woning kan boeken
Figuur 1. Percentages waarin de toerist de Airbnb woning kan boeken

Toegang tot de volledige studie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431922002894

Contactgegevens

Prof. Pieter-Paul Verhaeghe (in het Nederlands of Engels):

[email protected]

GSM: +32 473 86 53 75

Sam Jaspers
Sam Jaspers Perscontact wetenschap & onderzoek

 

 

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel