VUB-onderzoek: Kleinere portie friet minder verspilling

VUB-onderzoek: Kleinere portie friet minder verspilling

Uit steekproef blijkt zelfde verzadigingsgevoel

Studenten en personeel kregen vorig jaar in het universiteitsrestaurant van de Vrije Universiteit Brussel (VUB, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus Etterbeek) gedurende 1 week (in april 2017) hun portie frietjes geserveerd in een puntzakje in plaats van de gebruikelijke porseleinen schaaltjes. Reden daarvoor was een experiment rond portiegrootte gericht op gezondere eetgewoontes uitgevoerd door de VUB-onderzoeksgroep Beweging, Voeding en Gezondheid (BEGE) verbonden aan de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK). De gebruikelijke portie, waarbij het schaaltje 200 gram frietjes bevat, werd toen gereduceerd met 20% zodat deze nog 160 gram in het puntzakje bedroeg. Als gevolg hiervan nam de totale hoeveelheid overgebleven friet (na het consumeren van de maaltijd) op niveau van het VUB-restaurant gedurende één week af van 49,1 kg naar 16,5 kg. Dit komt neer op een vermindering van maar liefst 66,4%. Anderzijds daalde ook het aantal kilogram geconsumeerde frietjes met 9,1%.

Uit bijkomend onderzoek bij een kleinere steekproef bleek dat na het consumeren van een kleinere portie frietjes de verzadiging bij studenten en personeel ongewijzigd was in vergelijking met de normale geserveerde portie frietjes. Bovendien bleek dat men hiervoor niet compenseerde tijdens de namiddag met bijvoorbeeld een (extra) tussendoortje. Een reden te meer dus om aan te nemen dat we ook met een kleinere portie friet voldoende hebben. Navraag bij diezelfde consumenten of ze de kleinere portie voldoende vonden, bevestigde deze veronderstelling grotendeels. Het voorstel om deze kleinere portie permanent in te voeren, kon echter op meer verzet rekenen, aangezien het merendeel van hen aangaf niet akkoord te gaan met de invoering van een kleinere portie. Redenen hiervoor waren onder andere het ontbreken van een prijsaanpassing voor deze kleinere portie of het feit dat de kleinere portie simpelweg te weinig was voor de consumenten.

Het universiteitsrestaurant reageerde dan ook positief op de resultaten van deze experimentele studie want een mogelijkse implementatie van een dergelijke interventie/maatregel zou zonder meer bijdragen aan de duurzame houding van het universiteitsrestaurant. Bovendien toont deze interventie aan dat dit een effectieve manier is om mensen gezonder te doen eten. Voor deze maatregel effectief ingevoerd zal worden, zal er echter nog wat bewustmaking en overredingskracht nodig zijn bij de consumenten, want de Belgische friet wordt nog steeds hoog in het vaandel gedragen. De resultaten van het experiment werden recent gepubliceerd door Marie Vermote (studente in het 2de Masterjaar Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, Onderzoeksminor Fysieke Activiteit, Fitheid en Gezondheid) en haar promotoren in het vaktijdschrift Nutrition Journal. Het artikel kan geraadpleegd worden via volgende link: https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12937-018-0352-z/open-peer-review.

Meer info:

Marie Vermote, Marie.Vermote@vub.be, 0495-78 59 45

 

Contacteer ons
Sicco Wittermans Woordvoerder, Persrelaties VUB
Sicco Wittermans Woordvoerder, Persrelaties VUB
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel