VUB-onderzoek: Eerste coronalockdown deed onderwijspersoneel 14,5 uur per week langer zitten

VUB-onderzoek: Eerste coronalockdown deed onderwijspersoneel 14,5 uur per week langer zitten

Toch bewogen ze 1,5 uur per week meer dan voor de lockdown

Uit een onderzoek van de VUB onder personeelsleden van middelbare scholen blijkt dat we veel meer zitten, maar ook meer zijn gaan bewegen. De coronacrisis heeft een grote invloed op het zitgedrag en de fysieke activiteit van mensen, toont de studie aan van Yanni Verhavert, doctoraatsonderzoeker aan de VUB. “Dat is problematisch voor onze gezondheid, zeker als je weet dat zwaarlijvigheid een risicofactor is voor COVID-19. Het is daarom vandaag meer dan ooit belangrijk om zoveel mogelijk in beweging te blijven en het zitgedrag te reduceren.”, stelt Yanni Verhavert.

Te weinig bewegen en te veel zitten is slecht voor het immuunsysteem en het leidt bovendien tot ernstige ziektes, zoals obesitas. Voor haar doctoraatsonderzoek bevroeg Verhavert, onder begeleiding van Prof. dr. Tom Deliens, Prof. dr. Kristine De Martelaer, Prof. dr. Elke Van Hoof en Prof. dr. Evert Zinzen, 673 personeelsleden van Vlaamse middelbare scholen. Via online vragenlijsten werd de data verzameld. Er werd gepeild naar hun fysieke activiteit en hun zitgedrag tijdens de eerste lockdown. Die gegevens werden vervolgens vergeleken met de pre-lockdownresultaten.

Uit de resultaten blijkt nu dat de respondenten tijdens de eerste lockdown meer bewogen dan dat ze daarvoor deden. Vooral in de thuisomgeving waren ze actiever. Zo spendeerden de respondenten ongeveer 5 uur per week meer aan huishoudelijke taken en waren ze zo’n 2 uur meer actief tijdens hun vrije tijd. De fysieke activiteit tijdens het werk en tijdens het pendelen daalden dan weer sterk, respectievelijk met 4,5 uur en 38 minuten per week.

Een deel van de verklaring voor de stijging van fysieke activiteit kan het goede weer zijn en de start van de lente tijdens de eerste lockdown. “Daarom mogen we niet zomaar concluderen dat de lockdown een positief effect heeft gehad op ons beweeggedrag. Het zou wel eens kunnen dat men tijdens de huidige lockdown minder fysiek actief is, omdat de dagen korter zijn en het weer slechter”, aldus Verhavert.

Opvallend is dat de onderzoekers daarnaast een stijging in het zitgedrag vaststelden. In totaal zaten de respondenten namelijk ongeveer 14,5 uur meer per week dan voor de lockdown. Ook tijdens het werk en in hun vrije tijd bleven ze zo’n 10 uur langer zitten.

Ondanks dat met de leraren een specifieke populatie werd bevraagd, denkt de onderzoekster wel dat de resultaten ook gelden voor de algemene bevolking. “Iedereen zat in hetzelfde schuitje en kreeg dezelfde regels opgelegd. Leerkrachten hebben in normale omstandigheden wel een niet echt zittende job. Daardoor zal de stijging in zitgedrag voor mensen met een bureaujob iets kleiner zijn. Toch is de stijging in zitgedrag wel aanzienlijk, dus de kans is groot dat die stijging ook aanwezig is bij de gehele bevolking.”

 De stijging in zowel het zitgedrag als de fysieke activiteit van de respondenten lijkt op het eerste gezicht contradictorisch. Toch zijn beide te verklaren, aangezien veel mensen overschakelden van een hele dag rechtstaand naar een hele dag zittend werken. Tegelijk liet die lockdown ook toe om meer te bewegen, zoals blijkt uit de cijfers. De respondenten waren dus fysiek meer actief, maar ze zaten wel de hele werkdag achter hun bureau,” aldus Yanni Verhavert.

“Het is echt heel belangrijk om tijdens de corona-crisis, maar ook daarna, een actieve en niet-zittende levensstijl te promoten. Er moet veel meer geïnvesteerd worden in preventieve gezondheidszorg! Een gezonde levensstijl is van cruciaal belang en deze crisis legt wel heel duidelijk de vinger op de wonde!” sluit Yanni Verhavert af.

 

Meer info

Yanni Verhavert

yanni.verhavert@vub.be

0478/26.35.80

LK
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel