VUB-onderzoek bevestigt de kracht van gezamenlijke buurtprojecten

VUB-onderzoek bevestigt de kracht van gezamenlijke buurtprojecten

De methode plant zaadjes van vrede en democratie bij deelnemende jeugd in verdeeld Cyprus

VUB-onderzoeker dr. Derya Yüksek heeft een methode ontwikkeld om conflicten te veranderen. Centraal hierbij stonden participatieve gemeenschapspraktijken met media, die zij gebruikte om Cypriotische jongeren te verenigen. Cyprus is een nog altijd sterk verdeeld eiland met een gewelddadig verleden. Dr. Derya Yüksek: "Vandaag zie je een sterke neiging over de hele wereld om terug te vallen op een politiek van antagonisme en agressie. We hebben dus processen en modellen nodig die constructief omgaan met de diversiteit van onze samenlevingen, en de conflicten die daaruit kunnen voortvloeien. We hebben instrumenten nodig om te voorkomen dat conflicten gewelddadige vormen aannemen – zoals het aanzetten tot haat, structurele discriminatie, fysiek geweld of oorlog. Het participatief-democratische communicatiemodel is een doeltreffend instrument om een dergelijke transformatie teweeg te brengen.”

Naar aanleiding van deze studie organiseerde Yüksek, die in het kader van het Cyprus Community Media Research Programme van de VUB onder supervisie van prof. Nico Carpentier en gesponsord wordt door het FWO Vlaanderen, een onderzoek waarbij een reeks gemeenschapsmediaopleidingen en productieworkshops werd gegeven. De workshops brachten Grieks-Cypriotische en Turks-Cypriotische schooljongeren samen om gezamenlijk gemeenschapsmedia-inhoud te produceren. De onderzoeksgegevens werden verzameld via een etnografie van de workshops met 3 gemengde productiegroepen van in totaal 24 tieners, gevolgd door deelnemersinterviews en een receptiestudie van de multimedia-output van de workshop. Deze resultaten werden vervolgens geanalyseerd met behulp van kwalitatieve methodes.

"Media maken is een interessant onderwerp voor jongeren. Het verhoogt de bereidheid en motivatie van jongeren om deel te nemen aan de workshops, ondanks hun initiële aarzeling. Weerstand is erg groot, omdat het onderwijs en de reguliere media aan beide zijden van Cyprus de anderen nog steeds sterk als vijand afbeelden. Zodra ze deelnamen en aan de slag gingen met gemeenschapsmedia, werden de jongeren uitgedaagd om samen te werken en samen beslissingen te nemen, met als resultaat dat ze elkaar als teamgenoten en medewerkers zagen in plaats van als vijanden", merkt Yüksek op.

Deze participatieve praktijken bevorderden conflicttransformatie doordat ze kritisch denken, vrije zelfexpressie en samenwerking rond een gemeenschappelijk doel stimuleerden. Yüksek: "Dankzij de gemeenschapsmedia-output die de jongeren samen produceerden, konden ze hun ideeën en perspectieven over verschillende onderwerpen verwoorden. Dit bevorderde democratische participatie en ook de reikwijdte van de conflictveranderingen werd groter doordat het publiek makkelijker bereikt kon worden.”

Yüksek beschouwt deze methode, waarbij jongeren een stem krijgen die wel degelijk in hun eigen gemeenschap wordt gehoord, als een krachtige troef om langdurige conflicten op te lossen: "Terwijl politieke leiders een agressieve wedloop voor energiebronnen in de regio voeren, pleiten jongeren via hun producties voor zorg en meer inzet voor het milieu, door beide gemeenschappen. Deze wens delen ze ongeacht hun etnische achtergrond. Wat het conflict op Cyprus betreft, vragen zij zich ook af waarom het 50 jaar oude vredesproces nog geen resultaat heeft opgeleverd, ondanks de bemiddeling van de internationale samenleving en de VN, en waarom jongeren uit beide gemeenschappen elkaar nog steeds vijandig gezind zijn.

Yükseks proefschrift ‘Transformations of Antagonism Into Agonism: Community Media as a Participatory Contact Zone for Youth in the Divided Cyprus’, waarin het onderzoek en de bevindingen worden voorgesteld, werd op 12 oktober met succes verdedigd aan de VUB.


Contact: Dr. Derya Yüksek [email protected]

Telefoon: +357 976 41446

ES
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel