VUB onderzocht impact op slaap van tweede lockdown

VUB onderzocht impact op slaap van tweede lockdown

Vier maal meer slapeloosheidklachten - Huidhonger en coronamoeheid vergroot kans op klachten

Een internationale bevraging rond slaap van de Vrije Universiteit Brussel en het Slaaplaboratorium van Brugman wees vorig jaar al uit dat de eerste lockdown een negatieve invloed had op onze slaap, met onder meer een verdrievoudiging van het aantal slapeloosheidsklachten. De onderzoekers zetten daarop een grootschalig vervolgonderzoek in België op.  De resultaten van dit vervolgonderzoek, waaraan in totaal  3.224 mensen deelnamen, maken duidelijk dat de slapeloosheidsklachten blijven stijgen. Prof. Olivier Mairesse: “Het aantal mensen met slapeloosheidsklachten neemt  toe. 29% van de deelnemers rapporteerde matige tot ernstige symptomen, tegenover 19% tijdens de eerste lockdown. Dat is goed voor een bijna viervoudiging ten opzichte van 7% tot 8% vóór de pandemie.”

Slaap is veranderd

In het algemeen gaan respondenten ook nu, tijdens de 2e golf, later slapen en staan later op. De deelnemers slapen in totaal ook minder, omdat ze meer tijd nodig hebben om in te slapen, meer doorslaapmoeilijkheden vertonen en sneller wakker worden. De tevredenheid rond slaap daalt en er worden meer nare dromen gerapporteerd. Deelnemers gaven ook aan overdag slaperiger zijn en meer nood te hebben aan mentale en fysieke rust. Mairesse: “Zo goed als iedereen vertoont een licht verstoord slaappatroon. Vooral studenten gaan later slapen en staan later op. Als het over slaapduur gaat, heeft vooral de actieve populatie, tussen 25-64 jaar, de meeste slaap verloren, met zelfstandigen op kop. En hoewel iedereen aangeeft doorslaapmoeilijkheden te hebben, zijn deze het minst groot bij deelnemers met contactberoepen maar met een laag risico tot op besmetting en bij 65-plussers.

Coronamoeheid

Uit het onderzoek blijkt dat de beste voorspeller voor het ontwikkelen van slapeloosheidsklachten neerslachtige gevoelens te zijn in verband met de lockdownmaatregelen: verdriet, prikkelbaarheid, spanning, demotivatie, ..., maar ook o.a. stress omwille van het besmettingsrisico doet de kans op slapeloosheid stijgen.

Contactberoepen en slapeloosheid

Mensen die een contactberoep uitoefenen met een potentieel hoog risico op besmetting hebben een duidelijk grotere kans om slapeloosheidsklachten te ontwikkelen dan bijv. telewerkers, studenten, zelfstandigen, gepensioneerden en mensen met een contactberoep maar met een laag risico tot besmetting.

Huidhonger

In het algemeen geven deelnemers aan minder tevreden te zijn over hun relationele levensstijl. De behoefte aan lichamelijke contacten met gezin, familie of partner is vergelijkbaar met de tijd vóór de COVID-crisis, maar de mensen willen hun familieleden graag meer in het echt kunnen zien en niet enkel via een scherm. Opvallend is dat de deelnemers aangeven minder nood te hebben aan lichamelijk contact met mensen buiten hun familiekring.

Jongeren en jongvolwassenen vertonen de meeste “huidhonger” in tegenstelling tot oudere deelnemers, waar dit stabiel blijft of zelfs gedaald is sinds de 2e lockdown. Mairesse: “We konden ook een verband vastleggen tussen huidhonger en slaapproblemen. Wie een grotere  nood aan lichamelijk contact heeft in normale omstandigheden, zij het met familie, partner of met vrienden of collega’s, heeft een grotere kans om slapeloosheidsklachten te ontwikkelen omwille van lockdown-maatregelen.”

Het onderzoek is een samenwerking tussen het VUB-ULB Brugmann Ziekenhuis (Clara COLOMB (neuropsychologe), Dr. Johan NEWELL (verantwoordelijke slaaplabo) en de VUB (Prof. dr. Martine VAN PUYVELDE (fac PE)). Prof Mairesse is verbonden aan beide instituties.

Contact:

Olivier Mairesse

Olivier.mairesse@vub.be

0478 42 07 18

 

Beschrijving van de groep ondervraagden - (Meer cijfers in de bijlage)

3224 deelnemers68% vrouwen – 19% alleenstaanden

Leeftijden

0-24j

16.0%

25-44j

44.9%

45-64j

33.6%

65+

5.5%

 

Beroepen

 

Werkzoekende

2.0%

In tijdelijke werkonderbreking (inclusief opgelegde quarantaine)

3.2%

Invaliditeit/ziekte (incl. omwille van COVID-19)

3.0%

In telewerk

23.3%

Student

15.1%

Gepensioneerd

5.3%

Contactberoep (met een potentieel hoog risico op besmetting)

29.5%

Contactberoep (met een potentieel lager risico op besmetting)

5.1%

Zelfstandige en andere

13.6%

 

COVID diagnose

COVID +

7.6% (202)

COVID -

36%c (951)

Niet getest

56.4% (1490)

 

 

 

PE
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel