VUB-neuroloog pleit voor betaalbaarheid nieuw Alzheimer-medicijn

VUB-neuroloog pleit voor betaalbaarheid nieuw Alzheimer-medicijn

De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA keurde onlangs een veelbelovend Alzheimer-medicijn goed voor terugbetaling. Dat is een gamechanger voor patiënten want ‘Lecanemab’ is het eerste medicijn dat de evolutie van de ziekte kan remmen. Momenteel kost het medicijn in de Verenigde Staten echter tot 24.700 euro per jaar. Ook in de Europese Unie zou de prijs hoog kunnen oplopen. “We lopen het risico op een tweesporenbeleid: de patiënt die het zich kan veroorloven, zal een behandeling kunnen betalen, de anderen niet”, zegt Prof. Sebastiaan Engelborghs, hoofd van de dienst Neurologie aan het UZ Brussel en bestuurslid van het European Alzheimer Disease Consortium (EADC).

Volgens Engelborghs en zijn collega’s van het EADC zou het medicijn Lecanemab in de Europese Unie voor miljoenen Alzheimer-patiënten een verschil kunnen maken. “We schatten de populatie die potentieel in aanmerking komt voor een behandeling met Lecanemab in de EU op 5,4 miljoen personen”, zegt Engelborghs. Daar hangt dan ook een hoog prijskaartje aan vast. “De behandelingskosten zouden meer dan 133 miljard euro per jaar bedragen als de prijs van het geneesmiddel vergelijkbaar is met de situatie in de Verenigde Staten. Dat is meer dan de helft van de totale uitgaven aan geneesmiddelen in de EU. Het dreigt onbetaalbaar te worden voor de gezondheidszorg van sommige landen, wat zou kunnen leiden tot een tweesporenbeleid: de patiënten die het zich kunnen veroorloven, zullen een behandeling kunnen betalen, de anderen niet.”

Heel recent keurde de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond (FDA) het Alzheimer-medicijn van het Japans-Amerikaanse farmaduo Eisai-Biogen goed. “Het dossier werd ook ingediend bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en mogelijk ​ geeft ook het EMA tegen eind dit jaar een positief advies voor het medicijn”, zegt Engelborghs. “Dan zullen de prijsonderhandelingen starten binnen de EU. Helaas zullen deze prijsonderhandelingen wellicht land per land verlopen, wat de kans op ongelijkheid binnen de EU doet toenemen. Als bestuur van het European Alzheimer's Disease Consortium, roepen mijn collega’s en ik op tot een prijsbeleid dat alle betrokken patiënten in de EU toegang geeft tot nieuwe, innovatieve medicijnen. Daarvoor zijn ook voortdurende investeringen in onderzoek, ontwikkeling en infrastructuur nodig. Om de betaalbaarheid en ongelijkheden in de toegang voor patiënten aan te pakken hebben we meer infrastructuur nodig voor nieuwe therapieën in de routinezorg en nieuwe betalingsmodellen.”

Het gaat volgens Engelborghs niet enkel om de prijs van het medicijn zelf. “We mogen niet vergeten dat, mocht het medicijn in gebruik worden genomen, het een impact zal hebben op de gezondheidszorg in het algemeen. Diagnostiek van Alzheimer gebeurt aan de hand van biomarkeronderzoeken die momenteel niet terugbetaald worden. Er zijn ook geregeld MRI-scans nodig voor behandelde patiënten om nevenwerkingen op te sporen en de behandeling zelf gebeurt natuurlijk in een daghospitaal op basis van tweewekelijkse infusen. Dat betekent extra kosten en druk op de gezondheidszorg, bovenop de hoge kost van het medicijn zelf.”

Daarnaast zijn er volgens Engelborghs nog enkele ethische en maatschappelijke bedenkingen. “We gaan nooit de capaciteit en middelen hebben om elke persoon met Alzheimer te behandelen met deze nieuwe medicatie. Dat is ook niet wenselijk. Niet elke persoon met Alzheimer zal naar verwachting baat hebben bij de behandeling. Een behandeling die bovendien belastend is en gepaard zal gaan met nevenwerkingen, zij het in een minderheid van de behandelde personen. We moeten binnen de bevoegde instanties goed nadenken voor wie we de behandeling kunnen laten terugbetalen. Helaas zijn ook dit gesprekken die land per land gebeuren. Hopelijk kunnen we op Europees vlak toch aanbevelingen formuleren zodat goede en veilige zorg gegarandeerd is in Europa voor alle betrokken personen.”

Meer info

Prof. Dr. Sebastiaan Engelborghs: +32 479 68 62 17

Koen Stein
Koen Stein Perscontact wetenschap & innovatie

 

GF
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel