VUB neemt maatregelen tegen energiecrisis en versnelt verduurzaming en energie-efficiëntie van haar werking en infrastructuur

VUB neemt maatregelen tegen energiecrisis en versnelt verduurzaming en energie-efficiëntie van haar werking en infrastructuur

Energiekost in 2023 naar schatting tot vier keer hoger dan in 2021

Donderdag 1 december 2022 - De Vrije Universiteit Brussel wordt, net zoals de andere universiteiten, hard getroffen door de energiecrisis. Naar schatting zal de totale energiekost van de VUB in 2023 tot vier keer hoger liggen dan in 2021. Een doortastende aanpak van het energieverbruik is voor de universiteit noodzakelijk om haar kosten te beheersen en haar kerntaken te vrijwaren.

Daarom wil de VUB vanuit haar Energy Save Team de volledige gemeenschap op alle campussen sensibiliseren, responsabiliseren en engageren tot het ondernemen van actie op elk niveau binnen de organisatie.

Op korte termijn worden een aantal maatregelen genomen in nauw overleg met de vertegenwoordigers van het personeel. Vanaf begin december verwarmt de universiteit haar gebouwen doorheen de werkweek tot 19 graden. Verder pakt de universiteit de verspilling van energie aan door niet nutteloos lokalen te verwarmen of lichten te laten branden. Deze maatregelen laten toe om de aardgasfactuur te verlagen met 14%. De verschillende faculteiten, vakgroepen en interne diensten werken aan actieplannen om, niet enkel op korte termijn, maar ook structureel het energieverbruik verder in te perken.

Verduurzaming

De beschikbare middelen in de begroting voor 2023 worden prioritair ingezet voor energie-efficiënte investeringen in onder meer de nog niet verbouwde en verduurzaamde gebouwen op de campussen die dateren uit 1970 en ’80. ​

De universiteit nam in het verleden al heel wat beslissingen om haar campussen energiezuiniger te maken en de ​ CO2 -uitstoot af te bouwen. Zo werden, in het kader van de strijd tegen de klimaatopwarming, de infrastructuur van het zwembad, het Braem rectoraatsgebouw, de twee bovenste verdiepingen van gebouw G, en de gebouwen X en Y verduurzaamd. Nieuwbouw zoals de Kindercampus Theodoor, infrastructuur in aanbouw zoals het LIC en de geplande verbouwing van USquare worden energieneutraal gerealiseerd. Verder wordt maximaal ingezet op 100% groene energie, de aangekochte elektriciteit is 100% groen. Bovendien plaatst de universiteit maximaal PV-zonnepanelen op haar daken voor lokale groene stroomopwekking.

De ambitie ‘versneld verduurzamen’ zit ook verankerd in het Klimaatactieplan dat de VUB recent goedkeurde. Met het plan engageert de universiteit zich om tegen 2030 tussentijdse doelen te realiseren die in lijn liggen met wat nodig is om de opwarming tot 1,5 graden te beperken. Tegen ten laatste 2050 heeft ze de ambitie om klimaatneutraal te zijn. De huidige energiecrisis zal dit verduurzamingsproces nog versnellen.

Ook op interuniversitair niveau wordt, in het kader van de Vlaamse Universitaire Raad, overlegd over gemeenschappelijke maatregelen om de impact van de energiecrisis aan te pakken.

Een warme en verbonden universiteit

De Vrije Universiteit Brussel erkent dat haar aanpak de impact van de energiecrisis dan wel kan verzachten, maar daarom nog niet wegneemt. In geen geval wil ze de kosten doorrekenen aan medewerkers en studenten. Meer zelfs, de universiteit onderneemt actie om medewerkers en studenten bij te staan die niet over de mogelijkheid beschikken om de stijgende energiekost op te vangen. ​ Zo blijft voor medewerkers de maandelijkse thuiswerkvergoeding van kracht. Voor studenten verhoogde de universiteit de huurtoelage voor VUB-koten, alsook de sociale toelage waarmee ze studenten bijkomend kan ondersteunen. Het Caroline Pauwels Noodfonds voor Studenten ondersteunt studenten die het financieel moeilijk door de energiecrisis, door onder meer te investeren in laptops, leefgeld en huishuur. Niemand staat er alleen voor.

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck Woordvoerder en algemeen perscontact

 

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel