VUB-masterproef onderzoekt hoe meer jongeren cultureel ondernemers kunnen worden

VUB-masterproef onderzoekt hoe meer jongeren cultureel ondernemers kunnen worden

Goede communicatie, authenticiteit en meerwaarde

De Vlaamse cultuursector kende afgelopen jaren heel wat verandering. In 2006 werd het economische luik van cultuur erkend. Cultureel ondernemen speelt sindsdien steeds een belangrijkere rol in het huidige cultuurlandschap. Maar veel jongeren, de volgende generatie ondernemers, ervaren een drempel naar cultuurparticipatie en -ondernemerschap. Op vraag van Pilar, het Huis voor Kunst en Wetenschap aan de VUB, onderzocht masterstudente in de psychologie Paulien Herck hoe men cultureel ondernemerschap bij jongeren kan stimuleren.

Herck: “Om jongeren te stimuleren tot cultureel ondernemerschap is het aangewezen om als organisatie in te spelen op de noden van deze doelgroep.  De voornaamste redenen die jongeren aanhalen om zich cultureel te engageren, zijn hun nood aan ervaring en hun zoektocht naar verwantschap met gelijkgezinden. Cruciaal hierbij is dat de cultuurparticipatie binnen een leuke groepssfeer plaatsvindt waarbinnen men zichzelf kan ontplooien als persoon en dat men de kans krijgt om te netwerken met anderen.

Het onderzoek bracht verschillende factoren in kaart die tot engagement kunnen aanzetten, zoals het sociaal aspect, maatschappelijk aspect, persoonlijk aspect, communicatie, toegankelijkheid en afstemming. Afremmende factoren werden ook onderzocht.

Communicatie, authenticiteit en duidelijke meerwaarde

Communicatie bleek een grote remmer, met name ervaren jongeren lange teksten, vaktermen en omwegen als drempels. Een verdere afremmende factor is wanneer de organisatie missie en visie niet leeft.

Paulien Herck: “Het belangrijkste om mee te nemen uit dit onderzoek is dat blijvende communicatie met de jongeren noodzakelijk is. De jongeren willen vooral gehoord worden. En om jongeren warm te maken voor cultureel ondernemerschap, is een goede verstandhouding tussen hen en de organisatie onmisbaar. Dit is iets dat blijvend in rekening moet gebracht worden om de kwaliteit van eigen culturele organisatie te bewaken. Blijf als culturele organisatie daarom actief inzetten in het luisteren naar jongeren.

Indien een organisatie jongeren wil aantrekken, is het dus van belang om te kijken naar hun noden en daarop in te spelen,  concludeert Herck:

Een laagdrempelige organisatie die duidelijk en persoonlijk communiceert naar de jongeren toe zal een groter doelpubliek aanspreken. Jongeren willen graag hun verwachtingen kunnen afstemmen met de organisatie en rekenen daarbij op een goede wisselwerking tussen hen de vereniging. De vereniging moet hun projecten evalueren en aantonen dat men een meerwaarde kan bieden aan hen. Pas wanneer jongeren weten dat hun kwaliteiten op een goede manier benut zullen worden zal men de stap naar cultureel engagement zetten.”

Het onderzoek

Het masterproefonderzoek onder begeleiding van prof. dr. Tom Vanwing werd uitgevoerd in samenwerking met Pilar, een culturele organisatie gericht op jongeren, via bemiddeling door de Wetenschapswinkel. Concreet werd onderzocht hoe Pilar jongeren kan aantrekken door hun noden en beïnvloedende factoren op jongeren om een engagement aan te gaan in kaart te brengen De data werd verzameld aan de hand van een kwalitatief onderzoek op basis van een vergelijking tussen online gesprekken van twee focusgroepen. Elke focusgroep bestond uit de helft VUB-studenten die nog niet aan cultureel ondernemerschap hadden gedaan maar er wel interesse in hadden en de helft jongeren met ervaring binnen het cultureel ondernemerschap en de werking van Pilar. Op deze manier konden de antwoorden van beide groepen vergeleken worden met elkaar om zo een totaalbeeld te schetsen. De aangekaarte noden en factoren vormen de aanzet voor een toolbox voor Pilar en andere organisaties die zij actief kunnen inzetten om jongeren te stimuleren tot cultureel ondernemerschap.

Dit onderzoek draagt bij tot de Sustainable Development Goals omdat het het belang van samenwerkingen en communicatie met de doelgroep van jouw organisatie benadrukt. Inzetten om gelijke partnerschappen en samenwerkingen zorgt voor kwaliteitsbewaking binnen de organisaties en gemeenschap.

Thesis: “Hoe het cultureel ondernemerschap stimuleren van jongeren?” Op te vragen via Wetenschapswinkel| Wetenschapswinkel

Contact:

Paulien Herck, [email protected];

+32(0)499474625

prof. dr. Tom Vanwing

[email protected]

Wetenschapswinkel

De Wetenschapswinkel is een project van de Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen en vanaf academiejaar 2021-2022 de Katholieke Universiteit Leuven. Het biedt ondersteuning aan non-profitorganisaties via wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door studenten in het kader van een project of eindwerk. De studenten beantwoorden de onderzoeksvraag in samenwerking met de organisatie en onder begeleiding van een ervaren onderzoeker. De Wetenschapswinkel brengt student, organisatie en promotor samen en bemiddelt tussen deze partijen. Het resultaat is een win-win: een wetenschappelijk onderbouwd en bruikbaar onderzoek voor de organisatie en een maatschappelijk relevante onderzoekservaring voor de student. De student leert bovendien het werkveld kennen en bouwt een netwerk op.

PE
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel