VUB maakt onderzoek rond lichttechnologie toegankelijk

VUB maakt onderzoek rond lichttechnologie toegankelijk

Jong en oud ontdekken hoe licht bijdraagt aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen

Op 15, 16 en 17 maart opent het VUB Photonics Innovation Center in Gooik haar deuren voor het grote publiek. Dit gebeurt in het kader van het Flanders Technology & Innovation (FTI) festival, dat van 15 tot 22 maart plaatsvindt. Als trekker voor het FTI Brussel deelfestival stelt de Vrije Universiteit Brussel (VUB) een programma vol boeiende en interactieve activiteiten rond technologie en innovatie voor. De onderzoekers van het VUB Photonics Innovation Center laten de bezoekers zien hoe fotonica, ook wel lichttechnologie genoemd, de samenleving beïnvloedt. Voor kinderen en jongeren staat er een breed scala aan experimenten op de planning.

Fotonica, een kruispunt van optica (de studie van het licht) en elektronica (de studie van elektrische stromen) is een grensoverschrijdend vakgebied dat innovatieve manieren ontwikkelt om licht te creëren, detecteren en manipuleren Het doel is om bij te dragen aan oplossingen van de huidige en toekomstige wereldwijde uitdagingen in tal van domeinen zoals mobiliteit, voeding, ruimtevaart, industry 4.0, informatie- en communicatietechnologie, smart cities en de biomedische wereld.

B-PHOT Brussels Photonics, een onderzoeksgroep van de VUB, brengt een internationaal team van 70 hoogopgeleide onderzoekers en technologie-experts samen op de Photonics Campus in Gooik, onder leiding van VUB-professor en vicerector Innovatie en Valorisatie, Hugo Thienpont.

“Op het gebied van duurzaamheid beschikt B-PHOT over expertise in het ontwikkelen van geavanceerde optica voor zonnepanelen, gedistribueerde optische detectie van het monitoren van offshore windparkinfrastructuur en de detectie van vervuiling of plastic deeltjes in water. Deze projecten resulteren in innovaties die bijdragen aan een schonere leefomgeving”, aldus Hugo Thienpont. “Bovendien speelt B-PHOT een rol in de mobiliteitssector, zoals met het LIDAR (Light Detechtion And Ranging of Laser Imaging) systeem. Dit systeem maakt gebruik van laserstralen om de afstand tot objecten of oppervlakten te meten en wordt toegepast in autonome voertuigen”.

Op de Publieksdagen op 16 en 17 maart nemen de onderzoekers van B-PHOT de bezoekers mee doorheen de hoogtechnologische laboratoria van de Photonics Campus in Gooik. Op die manier leren ze van dichtbij hoe fotonica onze samenleving beïnvloedt. Op vrijdag nodigt de onderzoeksgroep bedrijven en industrie uit om de innovatieve impact van fotonica op hun producten of diensten uit te spitten.

Bovendien is er een breed scala aan STEAM-experimenten voor kinderen en jongeren voorzien om fotonica, wetenschap en techniek ontdekken. Deze activiteiten worden voorzien door de VUB STEAM Academie, eveneens een initiatief van B-PHOT. Op de DataBuzz duiken jongeren ook in de digitale wereld van onder andere artificiële intelligentie en cyberveiligheid.

De rondleidingen zijn helemaal uitverkocht, maar wie toch nog een kijkje wil komen nemen, kan zich via deze link registreren op de wachtlijst. Kinderen en jongeren die enkel deelnemen aan de experimenten hoeven zich niet in te schrijven voor de rondleiding.


Praktische info

15, 16 en 17 maart 2024
​VUB Photonics Innovation Center
​Vollezelestraat 48, 1755 Gooik

 

Over VUB

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

www.vub.be

Over FTI

FTI staat voor Flanders Technology & Innovation. Een nieuw, wervend maatschappelijk project waarmee de Vlaamse regering onze regio wil wapenen voor de toekomst. FTI wil mensen en kennis verbinden om innovaties te creëren die onze concurrentiekracht en het welzijn van de samenleving op een duurzame manier versterken. FTI ontwikkelt een traject vol initiatieven om technologie & Innovatie in Vlaanderen in de etalage te zetten, STEM-opleidingen te promoten en burgers aan een job te helpen in de verschillende beleidsdomeinen.  

FTI zet concrete, doelgerichte projecten op om de uitdagingen van morgen nu al op te lossen, zoals onder meer de allereerste Open Technologie & Innovatiedag. FTI is een samenwerking tussen de Vlaamse Overheid en de privésector. Zes officiële partners ondersteunen het project: Hangar K, Wintercircus, Scale-ups.eu, Leuven Mindgate, VITO & VUB.

Meer info op fti.events

Sam Jaspers
Sam Jaspers Perscontact wetenschap & onderzoek

 

 

 

WE
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel