VUB lanceert leerstoel met Alex Agnew

VUB lanceert leerstoel met Alex Agnew

Stand-upcomedian steunt kankeronderzoek aan Vrije Universiteit Brussel met 100 000 euro

Maandag 9 oktober 2023 – De Vrije Universiteit Brussel (VUB) lanceerde vandaag een nieuwe leerstoel op naam van Alex Agnew. Met zijn theatertournee Wake Me Up When It’s Over haalde de stand-upcomedian 100.000 euro op voor het VUB Yamina Krossa Fonds voor borstkankeronderzoek. Dat bedrag stelt prof. dr. ir. Damya Laoui en haar team in staat om twee jaar lang fundamenteel onderzoek te voeren naar een therapie tegen kankerherval en uitzaaiingen. Agnew krijgt de leerstoel op eigen naam als erkenning voor zijn bijdrage.

Alex Agnew ontmoette fondsoprichtster Yamina Krossa en VUB-VIB professor Damya Laoui tijdens de opnames van zijn podcast Welcome To The AA. Het onderwerp lag hem al nauw aan het hart omdat ook de vrouw van zijn podcast-kompaan Andries Beckers met borstkanker te maken had gekregen. Het enthousiasme van Yamina inspireerde hem om nog meer te doen: van elk verkocht ticket voor zijn theatertournee Wake Me Up When It’s Over zou hij een euro schenken aan het VUB Yamina Krossa Fonds. Anderhalf jaar later staat de teller op 100.000 euro steun voor kankeronderzoek.

“Ik heb al veel geluk gehad in mijn leven.” vertelt mecenas Alex Agnew. “Het was dus tijd om iets terug te doen. Damya en Yamina zijn twee topvrouwen die ik met plezier steun in hun droom om borstkanker de wereld uit te helpen.”

Fondsoprichtster Yamina Krossa wilde Alex Agnew erkenning geven voor zijn bijzonder gulle donatie. “De donatie van Alex Agnew betekent een enorme opsteker voor het onderzoek van prof. dr. ir. Damya Laoui. Het verheugt me enorm dat we hem kunnen bedanken met deze leerstoel, een eer de mecenas waardig die hij is.”

Als mecenas treedt Agnew trouwens niet enkel op als geldschieter. Hij gaat ook een engagement aan. Via een stuurgroep van de leerstoel blijft Agnew op de hoogte van de resultaten van het onderzoek.

“Een leerstoel is een ideale manier voor een bedrijf of schenker om zijn inzichten te verruimen dankzij het onderzoeksteam van de VUB,” zegt vicerector Innovatie & Valorisatie Hugo Thienpont. “En de VUB krijgt de kans om deze inzichten in de praktijk te toetsen. Onze universiteit is Alex Agnew bijzonder dankbaar voor zijn vertrouwen in het VUB kankeronderzoek.”

Onderzoek naar kankertherapie

De leerstoel Alex Agnew wordt ingezet voor het onderzoek naar een therapie tegen kankerherval en uitzaaiingen.

“Een aantal jaar geleden ontdekten we dat in tumoren bepaalde cellen van ons afweersysteem ons lichaam kunnen beschermen tegen kanker.” legt prof. dr. ir. Damya Laoui uit. “Deze zogenaamde “dendritische cellen” zijn heel goed in het herkennen van de vijand: de kankercellen. Doordat ze stukjes van kankercellen opnemen kunnen ze enerzijds de soldaten van het afweersysteem activeren en anderzijds een geheugen tegen de kanker genereren. Voor de start van ons onderzoek werd er gedacht dat dendritische cellen in tumoren corrupt waren. Wij toonden echter aan dat er in tumoren verschillende soorten dendritische cellen aanwezig zijn. Sommigen daarvan zijn inderdaad corrupt, maar anderen, de zogenaamde cDC1 en cDC2 kunnen soldaten activeren en ons lichaam tegen kanker en uitzaaiingen beschermen. Dit toonden we op muizen aan in longkanker. De missie van de leerstoel is om de mechanismen hiervan verder te onderzoeken en uit te bereiden naar andere kankertypes zoals borstkanker en eierstokkanker. Het uiteindelijk doel is om deze therapie te gaan toepassen bij patiënten. Hiervoor moeten verschillende stappen doorlopen worden om goedkeuring te krijgen om een klinische studie bij patiënten te mogen starten. Dr. Elly Marcq richt zich op deze stap in het onderzoek.“

De 100.000 euro die Agnew schonk, stelt prof. dr. ir. Damya Laoui en haar team in staat om twee jaar lang fundamenteel onderzoek te voeren: “Vandaag de dag is het niet evident om financiering voor onderzoek te bekomen. Met de steun van Alex Agnew kunnen we ons onderzoek nog een stapje dichter bij de patiënt brengen en om ons onderzoek uit te breiden naar andere kankertypes. We zijn hem enorm dankbaar!” 

Ondertekening leerstoel

Maandag 9 oktober werd de leerstoel Alex Agnew x Yamina Krossa Fonds voor borstkankeronderzoek voorgesteld aan het grote publiek op de VUB-campus in Etterbeek. Op het programma stonden een interview met fondsoprichtster Yamina Krossa en mecenas Alex Agnew en een presentatie van het kankeronderzoek door prof. dr. ir. Damya Laoui en dr. Elly Marcq. Als afsluiter van de avond werd de leerstoelovereenkomst ceremonieel ondertekend.

Alex Agnew, Hugo Thienpont, Yamina Krossa, Damya Laoui
Alex Agnew, Hugo Thienpont, Yamina Krossa, Damya Laoui

Over VUB Foundation

De VUB Foundation beheert het Yamina Krossa Fonds en werft filantropische fondsen bij bedrijven, organisaties, instellingen en particulieren. Dat doet ze binnen het kader van de dienst TechTransfer van het vicerectoraat Innovatie en Valorisatie. Het beleid van de VUB Foundation steunt op de overtuiging dat elke filantropische gift maatschappelijke return krijgt. Iedereen bijdrage steunt onderwijs, onderzoek, innovatie of het patrimonium van de VUB. De kennis en inzichten die daaruit ontstaan, vloeien terug naar de samenleving

Meer info

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck TIJDELIJK AFWEZIG - Woordvoerder en algemeen perscontact
CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel