VUB lanceert eerste academische bacheloropleiding Artificiële Intelligentie in België

VUB lanceert eerste academische bacheloropleiding Artificiële Intelligentie in België

VUB blijft voortrekker in AI

Bij de aanvang van het academiejaar 2022-2023 start de Vrije Universiteit Brussel met een gloednieuwe opleiding Bachelor of Science (BSc) in de Artificiële Intelligentie.

“De universitaire bacheloropleiding zal als eerste in België, en dus ook in Vlaanderen, tegemoet komen aan een reële nood op de arbeidsmarkt. De VUB heeft in het verleden al meermaals een voortrekkersrol gespeeld in het oprichten van nieuwe opleidingen en wil dit nu ook doen op het vlak van AI en de maatschappelijke en economische toepassingen daarvan. Deze opleiding heeft het potentieel om een brede instroom aan studenten aan te trekken dankzij haar unieke mix van STEM vakken, zoals wiskunde en computerwetenschappen, en menswetenschappelijke vakken, zoals cognitie, taalkunde, recht en ethiek,” zegt Jan Danckaert, rector ad interim en vice-rector Onderwijs- en Studentenbeleid.

Met focus, maar toch breed en interdisciplinair

Het curriculum van de opleiding bevat een breed pakket basisvakken, elementair voor het vakgebied van de AI, met o.m. algoritmen en datastructuren, zoekprocessen, neurale netwerken en andere technieken voor machinaal leren, kennisrepresentatie en redeneren, wiskunde, wetenschappelijke methoden.

Daarnaast worden doorheen het curriculum vier discipline-overschrijdende thema’s gedefinieerd: ethiek, menselijke intelligentie, artificiële intelligentie, wetenschappelijke methoden. Doorheen het hele curriculum worden deze thema’s door middel van voorbeelden, toepassingen en opdrachten verder uitgediept.

Bart De Boer, voorzitter opleidingsraad, zegt hier het volgende over: 

“In deze opleiding bestuderen we intelligentie vanuit verschillende invalshoeken. We zien hoe intelligentie bij mensen werkt, hoe natuurlijke taal werkt, en waarom dit van belang is voor intelligentie. Hoe een groep soms intelligenter kan zijn  dan de individuen in de groep, hoe we zelf intelligente systemen kunnen creëren,  hoe we computermodellen kunnen gebruiken om dingen bij te leren over o.a. menselijke intelligentie. Daarnaast is er ook heel wat aandacht voor de rol van AI in de maatschappij. Denk maar aan ethische en legale aspecten. Vanaf het tweede jaar bieden we studenten via een systeem van de profielen cognitie&psychologie, taalkunde, computerwetenschappen en intelligente systemen, de kans om zich, met het oog op de diverse doorstroommogelijkheden, te verdiepen in de richting die hen het meest interesseert.”

VUB: Voortrekkersrol op gebied van AI

VUB is pionier in onderzoek en onderwijs op het gebied van AI en aanverwante domeinen. 40 jaar geleden werd - als eerste in Vlaanderen - de opleiding informatica aan de VUB ingericht; vorig jaar de bacheloropleiding wiskunde en data science, en ook deze nieuwe bachelor in de AI is uniek in België. Deze opleiding steunt wederom op een sterke en lange onderzoekstraditie in AI binnen de VUB. Het eerste interdisciplinaire AI-lab van het Europese continent zag immers het licht in de faculteit wetenschappen van de VUB. De VUB blijft vandaag haar voortrekkersrol in deze innoverende sector behouden, met name op het gebied van artificiële intelligentie, machine learning en software languages. Op het vlak van recht en ethiek in relatie tot AI zijn er bovendien aan de VUB onderzoeksgroepen met internationale reputatie en uitstraling actief.

Website opleiding: https://www.vub.be/opleiding/artificiele-intelligentie#over-de-opleiding

Meer info

Professor Ann Nowé, hoofd van het AI Lab, contact via persrelaties VUB

AI LAB

Het Artificial Intelligence Lab van de Vrije Universiteit Brussel werd in 1983 opgericht door Prof. Luc Steels en staat onder leiding van prof. Dr. Ann Nowé. Het onderzoek in het Lab is hoofdzakelijk georganiseerd rond 2 grote onderzoekslijnen: de evolutie van taal en communicatiesystemen en multi-agent reinforcement learning, datamining en computationele biologie. Deze technieken worden toegepast in een breed scala aan domeinen, waaronder telecom, health, mobility, media en energie. Daarnaast worden in het Lab ook andere AI- technieken onderzocht zoals Computational Creativity en Knowledge Representation. 

https://ai.vub.ac.be

AI Experience Centre

Het AI Experience Centre is een gezamenlijk project van vier grote VUB-onderzoeksgroepen: het Artificial Intelligence Lab, Brubotics, SMIT en ETRO, en is gelegen op de VUB-campus Etterbeek. Het is een hightech test-, demonstratie- en ontmoetingsomgeving waar bedrijven, technologische ondernemers, onderzoekers, beleidsmakers en het grote publiek met AI kunnen experimenteren en samenwerken om technologische oplossingen te ontwikkelen en te produceren. Het doel is om een internationaal vermaard innovatiecentrum voor kunstmatige intelligentie, data en robotica uit te bouwen. Het AI Experience Centre is hierbij een eerste stap. 

https://experience-centre.ai/

FARI “Ai Institute For The Common Good”

FARI is een onafhankelijk AI initiatief opgericht door de VUB en de ULB, deel van het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht (NPHV). Dit initiatief helpt burgers, politiekers en bedrijven, alsook non-profit organisatie om lokale uitdagingen op te lossen met AI. De projecten en activiteiten van FARI zullen de burgers er actief bij betrekken en zullen de vorming rond AI en de gevolgen ervan in het gewest versterken. Dankzij FARI zullen er ook bruggen gebouwd kunnen worden tussen deskundigen, burgers, bedrijven en lokale organisaties. 

http://www.fari.brussels

WE
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel