VUB-kinderpsycholoog Gerrit Loots onderzoekt integratie teruggekeerde Belgische IS-kinderen

VUB-kinderpsycholoog Gerrit Loots onderzoekt integratie teruggekeerde Belgische IS-kinderen

Inzichten worden gebundeld op website en boek

In juni 2019 repatrieerde België zes weeskinderen tussen 6 en 18 jaar van Belgische IS-strijders uit het conflictgebied. De repatriëring van kinderen en hun moeders stuit in ons land maar ook in andere Europese landen op heel wat maatschappelijke en politieke weerstand. Om de terugkeer van deze en andere kinderen die nog in Syrië en Irak verblijven te faciliteren, start prof. Loots nu een nieuw onderzoek naar hoe de integratie van de terugkeerders verloopt en waar het beter kan. Het doel van dit project is een succesvolle maatschappelijke integratie van de kinderen te verzekeren door de ontwikkeling van 'good practice’ in de ondersteuning en zorgverlening aan de kinderen en hun opvangfamilies.

Voor dit project zal prof. Loots samen met wetenschappers uit de Sociologie, de interfacultaire onderzoeksgroep Voicing Youth at Social Risk (VOICE) van de VUB en psychotherapeute Hannan Jamai gedurende 2,5 jaar lang de 6 kinderen, hun opvangfamilies en de betrokken zorgprofessionals volgen om zo het integratieproces door hun ogen in kaart te brengen. De onderzoekers zullen hiervoor onder meer maandelijks diepgaande gesprekken organiseren met de individuele familieleden. Daarnaast zullen er creatieve spelsessies gehouden worden met de kinderen, alsook focusgroepen met de gehele familie en zorgverleners. De bevindingen worden vervolgens gebundeld op een website en in een praktijkboek over opvang, zorgverlening en sociale integratie van kinderen en jongeren die zich bevonden in situaties van maatschappelijke polarisering en geweld.

“Gedurende twee jaar hebben we ons ingezet voor de terugkeer van de kinderen door met wetenschappelijke argumenten en medisch en psychologisch onderzoek het polariserende discours in de samenleving te weerleggen en te doorbreken, waarin nog erg het idee leeft dat deze kinderen een ernstige bedreiging vormen voor de samenleving omwille van traumatisering, vroegtijdige indoctrinatie en radicalisering. Dit belet niet alleen de terugkeer van kinderen en hun moeders, maar hypothekeert ook de hulpverlening en maatschappelijke integratie na repatriëring. Met dit nieuwe onderzoeksproject willen we een succesvolle repatriëring en maatschappelijke integratie verzekeren voor de jongeren die recent terugkeerden uit Syrië , maar ook de 35 jongere kinderen en hun moeders die vandaag nog vastzitten in de Koerdische vluchtelingenkampen. Ik blijf pleiten voor de repatriëring van IS-kinderen naar ons land, uit eerbied voor de Rechten van het Kind en Mensenrechten”, aldus Loots, die afgelopen zaterdag nog de Prijs voor de Mensenrechten 2019 kreeg van de Liga voor de Mensenrechten voor zijn reddingsmissies.

Voor meer informatie:

Prof. Gerrit Loots

Gerrit.Loots@vub.ac.be

0476/97 33 31

 

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel