VUB Kindercampus Theodoor wordt één van nieuwe vestigingen Huis van het Kind Brussel

VUB Kindercampus Theodoor wordt één van nieuwe vestigingen Huis van het Kind Brussel

Woensdag 21 juni 2023 – Vanaf 1 juli krijgt de Vrije Universiteit Brussel (VUB) officieel haar erkenning voor het Huis van het Kind Theodora op de Brussels Health Campus in Jette. Theodora wil ontmoetingskansen creëren tussen gezinnen en partners samenbrengen die werken rond preventieve gezinsondersteuning. Het zal zich vooral richten op de Brusselse regio’s Jette, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem. Met de erkenning wil de VUB haar maatschappelijke rol als Urban Engaged University nog beter invullen.

Theodora is één van de zeven fysieke locaties van het vernieuwde samenwerkingsverband Huis van het Kind Brussel - een samenwerking tussen Gezinsbond, Wiegwijs en I-mens - die dit jaar van start gaan. In een Huis van het Kind kunnen (aanstaande) ouders en kinderen terecht voor info over opvoeden en opgroeien. Er is ook ruimte voor ontmoeting. Door op verschillende plaatsen fysiek aanwezig te zijn in de grootstad, wil het Huis van het Kind nog beter bereikbaar en toegankelijk zijn voor Brusselse gezinnen. Het rekent hierbij op de hulp en expertise van lokale partnerorganisaties die al langer op het terrein actief zijn en de grootstedelijke gezinsproblematieken goed kennen.

Theodora

Op kindercampus Theodoor zijn, met een consultatiebureau van Kind & Gezin, het kinderdagverblijf, de school, de buitenschoolse opvang en de scouts al partners actief die een belangrijke rol spelen in het leven van jonge gezinnen. Daarnaast is ook ruimte voorzien voor het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Met het Huis van het Kind Theodora komt er nu een nieuwe partner bij. Ouders zullen er terecht kunnen met vragen over inschrijven in de kinderopvang, over zwangerschap, over verzorging, over gezonde voeding, over opvoeding… Het aanbod zal mee vorm krijgen door de al aanwezige partners op kindercampus Theodoor, het perinataal centrum UZ Brussel en door de samenwerking met andere organisaties die, omwille van hun expertise, een meerwaarde betekenen voor (toekomstige) gezinnen.

“De erkenning en de inbedding van een Huis van het Kind op de VUB- kindercampus Theodoor sluit perfect aan bij waar de VUB als Urban Engaged University voor staat: een universiteit voor, met en in de stad.” zegt VUB-rector Jan Danckaert. “De VUB wil vanuit haar living-lab filosofie haar (kinder)campus en know-how ten dienste stellen van en verrijken in samenwerking met de vele Brusselse actoren. Kinderen opvoeden in het algemeen, en in een grootstedelijke context in het bijzonder, is niet altijd gemakkelijk. Door kinderen te helpen opgroeien en ouders te helpen bij het opvoeden, bouwen we mee aan een betere toekomst voor onze volgende generaties. Dit initiatief draagt er toe bij dat we onze maatschappelijke rol nog beter invullen.”

Met de erkenning als fysieke Huis van het Kind, krijgt Theodora de komende maanden en jaren subsidies van VGC en Opgroeien om zijn gezinsondersteunende werking verder uit te bouwen.

Kick off in aanwezigheid ministers

In aanloop naar de opstart van het nieuwe Huis van het Kind Brussel op 1 juli, vond een kick off vergadering met alle stakeholders plaats op kindercampus Theodoor. De uitgelezen kans voor Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) Elke Van den Brandt om de site te bezoeken.

“Huizen van het Kind zijn een begrip in heel Vlaanderen en Brussel.” zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. “Ze zijn onmisbaar voor preventie, vroeginterventie en een betere service aan onze gezinnen. Het Huis van het Kind Brussel toont dat een goede samenwerking tussen de Vlaamse overheid, de lokale overheid, partners en medewerkers leidt tot een zeer mooi laagdrempelig aanbod. Dit zeker ook dankzij de sterke inzet van de medewerkers en partners op het terrein. Het Brusselse samenwerkingsmodel dat we vandaag voorstellen kan een bron van inspiratie zijn voor andere Huizen van het Kind.“
“We willen het fantastische aanbod dat het Huis van het Kind te bieden heeft aan jonge gezinnen vooral zo laagdrempelig mogelijk maken.” vult Brussels VGC Collegevoorzitter Elke Van den Brandt aan. “ Verschillende organisaties samen, op een fysieke locatie in elke buurt: op die manier komen de gezinnen snel terecht bij de juiste ondersteuning. We zetten de bestaande expertise hiermee heel efficiënt in, en we behouden de fysieke aanwezigheid van het Huis van het Kind over het gehele Brusselse grondgebied.”

Meer informatie

  • Isabelle Selleslag, VUB Afdelingshoofd campusvoorzieningen: [email protected] 0499 62 52 53
Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck Woordvoerder en algemeen perscontact
CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel