VUB investeert 2 miljoen in warmtekrachtkoppeling op campus Etterbeek

VUB investeert 2 miljoen in warmtekrachtkoppeling op campus Etterbeek

Vanaf 18 december zal de VUB (Vrije Universiteit Brussel) een warmtekrachtkoppeling (WKK) opstarten op de campus in Etterbeek. De VUB investeerde hiervoor 2 miljoen euro. De warmtekrachtkoppeling vermijdt ongeveer 1000 ton CO2-uitstoot en levert daarmee een belangrijke bijdrage in het Klimaatactieplan van de universiteit.

De VUB heeft de ambitie om tegen ten laatste 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Om tegemoet te komen aan de milieu- en klimaatuitdagingen, lanceerde ze het Klimaatactieplan.

“Het plan zorgt ervoor dat onze universiteit tegen 2030 tussentijdse doelen realiseert die in lijn liggen met wat nodig is om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken. Een van de acties die kaderen binnen die doelen, is de installatie van een warmtekrachtkoppeling in de stookplaats op campus Etterbeek. Die zorgt ervoor dat we ongeveer 50% van de elektrictiteitsvraag in Etterbeek kunnen opwekken en jaarlijks ongeveer 1000 ton CO2-uitstoot kunnen vermijden. Tijdens het stookseizoen voorzien we zelfs regelmatig elektriciteit via de warmtekrachtkoppeling voor de volledige campus”, aldus Maarten Cumps, energiecoördinator bij de VUB.

Een warmtekrachtkoppeling (WKK) is een energieopwekkingsproces waarbij men gelijktijdig elektriciteit en warmte uit dezelfde energiebron produceert. De WKK wordt gekenmerkt door een hoge energie-efficiëntie. Bij deze WKK gaat het om ongeveer 40% elektriciteit en 60% (rest)warmte. Het grootste deel van de restwarmte wordt gebruikt voor verwarming van de gebouwen in de winter. Een moderne elektriciteitscentrale op aardgas wekt ongeveer 50% energie onder de vorm van elektriciteit op, maar de vrijgekomen warmte gaat voornamelijk via koeltorens verloren.

Dat maakt dat het totaalrendement van de WKK veel hoger ligt. Bovendien stoot de VUB ongeveer 30 à 35% minder CO2 uit per opgewekte MWh elektriciteit in vergelijking met de moderne aardgascentrale.

De totale investering in het project bedraagt ongeveer 2 miljoen euro. De terugverdientijd, die afhankelijk is van de energieprijzen, wordt geraamd op 2 jaar. De WKK is een machine van Siemens met een vermogen van 1,6 MWe, die ongeveer 5000 uur per jaar zal draaien en hierbij ongeveer 6500 MWh elektriciteit (oftewel 50% van de afname van campus Etterbeek van het net) zal opwekken.

Op de campus in Jette krijgt de VUB warmte vanuit de stookplaats van het UZ Brussel. Hier staan al enkele jaren twee WKK’s met een vermogen van elk 1,0 MWe.

 


Meer info:

Maarten Cumps

Maarten.Cumps@vub.be

+32 499 885 333

Sam Jaspers
Sam Jaspers Woordvoerder a.i., perscontact wetenschap & onderzoek

 

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel