VUB introduceert nieuwe duurzaamheidsinitiatieven in economische richtingen

VUB introduceert nieuwe duurzaamheidsinitiatieven in economische richtingen

De faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School van de Vrije Universiteit Brussel zet significante stappen om duurzaamheid te verankeren in haar opleidingsaanbod en activiteiten. Ze richt de nieuwe vakken ‘Sustainability Economics’ en Sustainability Reporting and Assurance’ in, verduurzaamt de leerlijn in haar economische richtingen, lanceert de microcredential ‘Sustainability’ en organiseert verschillende klimaatbootcamps.

Verduurzaming voor toekomstige leiders

​Studenten uit de bachelor- en masteropleidingen toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur en business economics kunnen voortaan uitgebreid kennis maken met duurzame economische concepten en praktijken.

Professor en duurzaamheidsexperte Cathy Macharis licht toe: “Naast het verduurzamen van de leerlijn hebben we een profiel opgesteld van hoe een toekomstgerichte bedrijfseconoom die afstudeert van onze faculteit eruit zou moeten zien. We willen dat onze studenten klaar zijn voor een toekomst waarin ze niet alleen economisch succes nastreven, maar ook een positieve impact hebben op de maatschappij en het klimaat.”

De nieuwe vakken spelen rechtstreeks in op de noden van de arbeidsmarkt. Zo anticipeert het nieuwe vak ‘Sustainability Reporting and Assurance’ op de Europese initiatieven die vanaf volgend jaar aan alle grote bedrijven een ESG-duurzaamheidsverslaggeving opleggen. Studenten leren in het nieuwe vak hoe bedrijven hun impact meten op milieu, mens en maatschappij en hoe ze rapporteren over behoorlijk bestuur.

Levenslang leren

​Niet alleen studenten, maar iedereen die zich wil bijscholen over duurzaamheid kan terecht bij de faculteit Sociale wetenschappen en Solvay Business School. Dat kan op klimaatbootcamps waar de deelnemers leren hoe ze verdere stappen kunnen zetten richting klimaatneutraliteit. Dankzij keynotes van experts op de vier belangrijkste impactdomeinen Energie, Gebouwen, Voeding en Mobiliteit maar ook het beleid, gedrag en hoe mensen mee te nemen in de transitie komen aan bod. Aan de hand van een intensieve workshop waarbij de deelnemers de transitie in hun organisatie leren versnellen aan de hand van een accelerator hub, bieden deze bootcamps een unieke gelegenheid om ideeën op te doen en te netwerken met gelijkgestemde individuen.

Tot slot biedt de faculteit de microcredential 'Sustainability' aan, een compacte opleiding van maximaal 18 studiepunten. Deze microcredential omvat drie vakken: 'Decision Support for Sustainability', 'Sustainability Economics' en 'Sustainability: an Interdisciplinary Approach'. Deze flexibele manier van levenslang leren stelt studenten en professionals in staat om diepgaand inzichten te verwerven in duurzaamheid en die ook toe te passen in het dagelijks leven en het werkveld.

“Onze faculteit blijft inzetten op het bevorderen van duurzaamheid binnen het onderwijs en de bredere gemeenschap. We hopen een voorbeeld te zijn voor andere opleidingen binnen en buiten de VUB die ook meer duurzaamheid willen implementeren”, besluit Joël Branson, decaan van de faculteit.

Perscontact:

Cathy Macharis

Professor en duurzaamheidsexperte

cathy.macharis@vub.be

0479/39 55 49

Sam Jaspers
Sam Jaspers Woordvoerder a.i., perscontact wetenschap & onderzoek

 


ES CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel