VUB in top 20 bij behalen EU-financiering ‘Horizon Europe’

VUB in top 20 bij behalen EU-financiering ‘Horizon Europe’

Horizon Europe is het ambitieuze onderzoek- en innovatieprogramma voor de periode 2021-2027 van de Europese Commissie, en heeft een totaalbudget van 95,5 miljard euro. De belangijkste doelen van het programma zijn de aanpak van klimaatverandering, helpen bij het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en bevorderen de concurrentiepositie en groei van de EU. Het programma stimuleert samenwerking over de grenzen heen en versterkt de impact van onderzoek en innovatie bij het ontwikkelen, ondersteunen en implementeren van het beleid van de EU, terwijl wereldwijde uitdagingen worden aangepakt. Het schept banen, betrekt de volledige talentenpool van de EU, stimuleert economische groei, bevordert industriële concurrentiepositie en optimaliseert de impact van investeringen binnen een versterkte Europese Onderzoeksruimte.

Onderzoekers aan de Vrije Universiteit Brussel haalden in 2023 in totaal bijna 37 miljoen euro aan onderzoeksfinanciering binnen in het Horizon Europe programma voor dat jaar. Dat brengt de VUB in de top 20 van Europese universiteiten, samen met de Universiteit Gent en de KU Leuven als enige Belgische universiteiten. Die twee laatste haalden in absolute cijfers fors meer Europees geld binnen in 2023 (resp. 75 en 91 miljoen euro), maar in de top 20 blijkt de VUB de kleinste universiteit met een volledig curriculum. VUB blijkt dus als pionieruniversiteit met beperkte schaal toch een leidende rol op te nemen in het Europese onderzoeks- en innovatielandschap.

Uit het EWI-rapport “Analyse Kaderprogramma’s 2023” blijkt dat wanneer we Europese inkomsten per onderzoeker bekijken, de VUB zelfs het best scoort van alle Vlaamse universiteiten. En dit voor de tweede maal op rij, hetgeen de excellentie van haar onderzoekers onderstreept.

Eerder werd bevestigd dat de VUB het jaar op jaar zeer goed doet in internationale rankings zoals de Times Higher Education (THE, top 2% wereldwijd). Vice-rector Innovatie Hugo Thienpont beaamt de cijfers ‘Het rapport van THE is gestoeld op parameters uit vier domeinen: onderwijs, onderzoek, internationalisering en valorisatie. De VUB wist opnieuw een stijging te realiseren ten opzichte van 2022.’ Vice-rector Onderzoek Pieter Ballon voegt toe: ‘Het succes bij deze Europese financiering zet de VUB op de internationale kaart, zowel qua fundamenteel als toegepast onderzoek. Excellentie trekt excellentie aan, en dus doen we er alles aan om trend verder te zetten in 2024.’

Koen Stein
Koen Stein Perscontact wetenschap & innovatie

 

 

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel