VUB in internationaal baanbrekend onderzoek naar levende materialen

VUB in internationaal baanbrekend onderzoek naar levende materialen

Schimmels en bacteriën als radicaal duurzame materialen van de toekomst

De EU-Commissie kent 4 miljoen € toe aan FUNGATERIA, een baanbrekend internationaal onderzoeksproject, waaraan ook de Vrije Universiteit Brussel deelneemt. Het project onder leiding van prof Phil Ayres van de Royal Danish Academy – Architecture, Design and Conservation onderzoekt hoe levende schimmels in samenwerking met bacteriën duurzame en intelligente materialen kunnen produceren.

Phil Ayres: "In de komende decennia zal er naar verwachting een wereldwijd tekort ontstaan aan belangrijke hulpbronnen en materialen, terwijl voorspellingen aangeven dat de vraag ernaar bijna zal verdubbelen. Dit treft vrijwel alle sectoren. Ons doel is dat de onderzoeksresultaten de weg vrijmaken voor het creëren van nieuwe materialen en productiemethoden. We gaan op zoek naar biologische en intelligente materialen voor de bouwsector en daarbuiten, die bovendien grondstofbesparend in productie en milieuvriendelijk zijn".

Zelfhelende schoenen uit schimmelleer

Het project doet onderzoek naar zogenaamde "Engineered Living Materials" (ELM's). ELM’s zijn materialen die bestaan uit levende cellen die binnen verschillende gebruiksscenario's hun biologische activiteit behouden. Het project zal nieuwe functionaliteiten van deze materialen onderzoeken, zoals hun inherente intelligente, adaptieve en zelfhelende eigenschappen.

Prof. Eveline Peeters van de VUB-onderzoeksgroep Microbiologie: “We spreken hier over goedaardige schimmels en bacteriën die niet schadelijk zijn voor de gezondheid. De belangstelling in het gebruik van schimmels voor diverse materiaaltoepassingen, zogenaamde mycomaterialen, zit enorm in de lift. Zo ontwikkelen bijvoorbeeld Adidas en Hermes prototypen voor schoenen en tassen uit deze materialen, als duurzame alternatieven voor dierlijk leer of plastiek. Ook de automobielsectorheeft interesse in het experimenteren met met zetelbekleding of dashboardisolatie uit mycomaterialen. Bij de huidige experimenten en toepassingen wordt de schimmel aan het einde van de productiefase gedood. Maar dit nieuwe project FUNGATERIA is visionair en gaat nog een stap verder: wat indien we de organismen laten leven tijdens het gebruik van het materiaal? We zouden dan bijvoorbeeld schoenen kunnen maken uit “schimmelleer”, dat zichzelf kan helen als er krassen op de schoenen komen.”  

Schimmel in zelf-productie 

Het project zal op mycelium gebaseerde ELM's ontwikkelen die zijn samengesteld uit een co-cultivatieproces met een bacteriestam. De VUB-onderzoeksgroep Microbiologie neemt hierbij de ontwikkeling van een productieplatform voor haar rekening.

Peeters: “Wij willen onderzoeken hoe we de schimmels kunnen controleren tijdens het groeiproces. In welke vorm kunnen de organismen gegroeid worden? Wanneer worden ze actief en hoe? Welke eigenschappen hebben ze? Hoe kunnen we dit gaan sturen en controleren? Maar ook en dat is het radicaal nieuwe eraan: hoe kan de schimmel zelf aan het werk worden gezet? Wij gaan ervan uit dat we het aanpassingsvermogen van de schimmels kunnen gebruiken om een autonome bottom-up productietechnologie te ontwikkelen, waarbij de schimmels dus zelf aan het roer staan van hun productie.”

Levende microben pakken ook vervuiling aan

Het productieplatform richt zich ook op ecologische prioriteiten zoals de afbraak van milieuverontreinigende stoffen en de opvang van CO2 in de atmosfeer.

Peeters: “Het gebied van ELM staat nog in de kinderschoenen, maar het belooft een radicaal en ontwrichtend alternatief te worden voor onze huidige methoden van materiaalproductie. Het biedt oneindig veel nieuwe mogelijkheden. In de bouw bijvoorbeeld wordt er al druk geëxperimenteerd met schimmels als isolatiemateriaal. Maar indien we hiervoor levende cellen kunnen gebruiken zouden zij bij toepassing in een dakisolatie meteen ook de lucht kunnen zuiveren. Het is nog toekomstmuziek, maar toch, biofabricage zou wel eens de dominante productiewijze van de 21ste eeuw kunnen worden.”

Het onderzoeksproject is door de EU-Commissie toegekend in het kader van het financieringsinstrument EIC Pathfinder. Deelnemende partners: Royal Danish Academy, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent, Universiteit Utrecht, University of Oslo, University of the West of England.

Contact 

Eveline Peeters

[email protected]

0476 44 46 48

 

Inge Henningsen, Press officer

[email protected]

+45 4170 1533

 

De bijgevoegde foto’s zijn voorbeelden van mycomaterialen in diverse vormen

 

Title: Enlisting synthetic fungal-bacterial consortia to produce multi-cellular mycelium-based ELMs with computational capability

Call ID: HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01

EU nr: 101071145

Period: 01/11/2022-31/10/2026 (4 years)

Total Budget:  3.999.263,00 €

VUB Allocated Budget: 618,000€

Contact: [email protected]

https://micr.research.vub.be/en/

WE
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Perscontact wetenschap en onderzoek (werkt op ma - di - do)
Lies Feron
Lies Feron Perscontact wetenschap en onderzoek (werkt op ma - di - do)
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel