VUB House of Sustainable Transitions pakt duurzaamheidsuitdagingen interdisciplinair aan

VUB House of Sustainable Transitions pakt duurzaamheidsuitdagingen interdisciplinair aan

Meer dan 200 VUB-onderzoekers bundelen krachten voor fundamentele aanpak duurzaamheid

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) lanceert vandaag het interdisciplinair platform House of Sustainable Transitions. De mondiale duurzaamheidsproblemen overschrijden immers expertisegebieden. Geen enkel veld of discipline kan de uitdagingen van de planeet alleen oplossen. Met meer dan 200 VUB-wetenschappers wil HOST de duurzaamheidsproblemen op het vlak van het klimaat, biodiversiteit, leefkwaliteit en welzijn op een systemische manier aanpakken, rekening houdend met de vele onderliggende verbanden. Ze wil dan ook samenwerken met andere universiteiten, de economische wereld, politiek,… om de transitie naar een duurzame wereld diepgaand en versneld aan te pakken. Hiermee is de VUB voortrekker van een grootschalige en ambitieuze aanpak die de komende jaren alleen maar aan belang zal winnen.

House of Sustainable Transitions (HOST) brengt meer dan 200 wetenschappers uit diverse disciplines, waaronder klimaatwetenschap, politieke, sociale en economische wetenschappen, recht, biologie en humane wetenschappen bijeen. Zij vertalen onderzoek naar concrete acties die een antwoord bieden op duurzaamheidsuitdagingen van bedrijven, steden en burgers. HOST hanteert hierbij een systemische benadering, waarbij men niet alleen de symptomen van duurzaamheidsproblemen aanpakt maar ook de onderliggende structuren en patronen (en nog dieper het onderliggend wereldbeeld) onderzoekt. Die bepalen immers hoe een duurzaamheidsprobleem benaderd dient te worden. Hierdoor kunnen academici en partner stakeholders tot de kern van het probleem doordringen en oplossingen vinden die op een breder niveau impact hebben.

“Wetenschap mag zeker vandaag niet in haar ivoren toren blijven en moet naar buiten treden om cruciale uitdagingen zoals de duurzaamheidstransitie aan te pakken. Wetenschap en onderzoek zijn nodig om verandering te brengen vanuit een transdisciplinaire samenwerking. House Of Sustainable Transitions speelt hier een belangrijke rol om deze doorbraak mee te helpen realiseren. Wetenschap draagt bij tot grensoverschrijdende oplossingen die mensen verenigen. Interdisciplinaire samenwerking is dan ook nodig om silo’s te doorbreken, kennis te delen en zo tot innovatieve oplossingen te komen die een groene en rechtvaardige toekomst mogelijk maken”, aldus Jan Danckaert, rector van de VUB.

Samenwerking als duurzaamheidsoplossing

Duurzaamheid strekt zich uit over verschillende sectoren, zoals mobiliteit, logistiek, energie, voedsel en gebouwen en dit op zowel economisch, milieu-, als sociaal vlak. Om dit concreet te maken, zet HOST in op bootcamps, duurzaamheidsanalyses en mobilisatie van actoren in het brede maatschappelijke veld van stakeholders.

De bootcamps omvatten intensieve kennis- en vaardigheidstrainingen die dankzij een transformatieve leerervaring de deelnemers in staat stellen om een gemeenschap te creëren die zich inzet voor verandering. Dit kan ook het startpunt zijn voor gezamenlijke projecten.

Bij de analyse van duurzaamheid evalueert HOST als partner op een objectieve manier de duurzaamheid van praktijken, producten en bedrijfsmaatregelen.

Ten slotte houdt de mobilisatie van mensen in dat de onderzoekers verschillende benaderingen ontwikkelen om stakeholders en burgers te betrekken bij het komen tot oplossingen die ze samen creëren.

“Wetenschap is een verbindende katalysator om vanuit evidence based onderzoek maatschappelijke actoren zoals bedrijven, overheden, NGO’s en andere stakeholders te mobiliseren, de kloof tussen diverse belangenhebbenden overbruggen, dialoog en vooruitgang te bevorderen en de naleving van duurzaamheidsvoorschriften te verzekeren. Daarom is HOST een open huis waar wetenschappers, bedrijven, organisaties, beleidsmakers, NGO’s welkom zijn en elkaar vinden. Vanuit deze constructieve dialoog en systemische blik bouwen we samen versneld aan de broodnodige duurzaamheidstransitie”, besluit Prof. Dr. Cathy Macharis, Coördinator van House of Sustainable Transitions.

Op de hoogte blijven van alle nieuws en ontwikkelingen van HOST kan via nieuwsbrief en via de ​ LinkedInpagina. Samenwerkingen zijn mogelijk via house@vub.be.

© Thierry Geenen


Meer info

Prof. Dr. Cathy Macharis
​Coördinator House of Sustainable Transitions
Cathy.Macharis@vub.be

Sam Jaspers
Sam Jaspers Woordvoerder a.i., perscontact wetenschap & onderzoek

 

 

 

 

WE
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel