VUB-high potential Gamze Ates ontvangt beurs voor veelbelovend Alzheimer onderzoek

VUB-high potential Gamze Ates ontvangt beurs voor veelbelovend Alzheimer onderzoek

Teruggekeerd uit de VS met state-of-the-art kennis

VUB-wetenschapster Gamze Ates heeft 100.000 euro gekregen voor een onderzoek naar Alzheimer. Zij onderzoekt of de achteruitgang van de energieproductie in de hersenen van Alzheimerpatiënten tegen kan worden gegaan. Die achteruitgang leidt namelijk tot de achteruitgang van hersenfuncties. Jaarlijks financiert de Stichting Alzheimer Onderzoek veelbelovende onderzoeken.

Gamze Ates heeft van oorsprong een apothekersopleiding in Brussel gevolgd. Ze was zo gefascineerd door het verouderingsproces van de hersenen en meer specifiek Alzheimeronderzoek, dat ze na het behalen van haar doctoraat in in vitro toxicologie naar de Verenigde Staten trok om daar op het Salk Institute for Biological Studies (San Diego) mee te werken aan onderzoek naar nieuwe doelwitten en geneesmiddelen tegen Alzheimer. Met nieuw vergaarde state-of-the-art kennis keerde ze weer terug naar België. Nu doet ze onderzoek aan de VUB in het laboratorium ‘Neuro-Aging & Viro-Immunotherapy’ van professor Ann Massie.

Het team van professor Massie onderzoekt de functie van de zogenaamde cystine/glutamaat antiporter systeem xc- in gezonde en zieke hersenen. Via de export van glutamaat, kan dit systeem Xc- een modulerend effect uitoefenen op de synaptische communicatie in de hersenen. Recent verkregen directe en indirecte aanwijzingen tonen aan dat de afwezigheid van systeem xc- positieve effecten kan hebben op het celmetabolisme van de verouderende muizenhersenen.

Met de voorgestelde experimenten wil Gamze Ates kunnen aantonen of en hoe manipulatie van systeem xc- ervoor kan zorgen dat mitochondriën (energiefabrieken van de cel, die een sleutelrol spelen in het reguleren van celmetabolisme) in een Alzheimer-model gezond  kunnen blijven. Het malfunctioneren van mitochondriën geeft namelijk aanleiding tot energiefalen, waardoor de cellen van ons lichaam en dus ook onze hersenen niet meer efficiënt kunnen functioneren. Onderzoek toont aan dat dit energiefalen bijdraagt aan het ziektebeeld in Alzheimerpatiënten. Indien kan aangetoond worden dat de afwezigheid van systeem xc- inderdaad de gezondheid van de mitochondriën ten goede komt in een Alzheimer-model, brengt dit ons een stap dichter bij het begrijpen en dus bestrijden van deze ziekte.

 

Meer info

De contactgegevens zijn verkrijgbaar bij de persrelaties van de VUB.

GF
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel