VUB-geografen genomineerd voor prijs in digitalisering en ontwikkelingssamenwerking

VUB-geografen genomineerd voor prijs in digitalisering en ontwikkelingssamenwerking

Citizen science in Oeganda en Kenia

Het Geo-Observer Network project, waaraan ook de vakgroep Geografie van de VUB meewerkt, dingt mee naar de publieksaward van D4D; een  wedstrijd voor duurzame ontwikkeling met digitale technologie.

Brusselse onderzoekers werken voor het Geo-Observer Network samen met lokale bevolking in Afrika. Professor Matthieu Kervyn en zijn team trainden in Uganda twintig burgers als geo-observatoren om veranderingen in de omgeving vast te leggen. Het is een mooi voorbeeld van citizen science in de praktijk.
Het Rwenzori gebergte is een afgelegen bergketen in centraal Afrika (Oeganda) datfrequent getroffen wordt door aardverschuivingen, overstromingen en andere natuurrampen. Het bestuderen van deze gevaren speelt een centrale rol op weg naar het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in deze regio. Het departement Geografie van de VUB, het departement Aard- en Omgevingswetenschappen aan de KU Leuven en de sectie Natuurgevaren van het Koninklijk Museum van Midden-Afrika hebben daarom samen met Mountains of the Moon University (Oeganda) en met de steun van VLIR-UOS, een netwerk van burgers opgezet om te rapporteren over nieuwe natuurgevaren en hun impact op mens en omgeving.

Meer dan twintig  lokale burgers zijn getraind om een toepassing op een smartphone te gebruiken om op een structurele manier data te verzamelen via het mobiele netwerk. Deze data-verzameling laat toe om, in combinatie met sensibilisering en complementaire onderzoeksinitiatieven, gefundeerde omgevingsplannen en beleid te ontwikkelen voor het verminderen van de effecten van deze rampen. Dit project illustreert hoe technologie de sleutel kan zijn tot onderzoek met en door de lokale gemeenschap, zeker in afgelegen rampen-gevoelige gebieden.  De video hier gepresenteerd werd ontwikkeld door onze Oegandese collega’s en illustreert het werk van de geo-observers op de Mountains of the Moon.
Een ander voorbeeld is te vinden in Kenia. Tom Van der Stocken, fysisch-geograaf en post-doc in ecologie en biodiversiteit, werkte in Kenia samen met lokale vissers. Die voerden metingen uit om de verspreiding van mangroves beter te begrijpen. Deze voorbeelden tonen aan dat citizen science onderzoek en maatschappij dichter bij elkaar brengt, en de levensomstandigheden van de lokale bevolking verbetert.

Meer info: http://prized4d.africamuseum.be/nl/geo_observer_network. 

D4D Digitalisering voor Ontwikkeling  iChoose prijs
De D4D prijs bekroont initiatieven die digitalisering inzetten als hefboom voor ontwikkeling en het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. De prijs is een initiatief van het Koninklijk Museum van Midden-Afrika, met steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. 

Voor de publieksprijs, iChoose, zijn zes projecten ingeschreven waarop het publiek een stem kan uitbrengen. http://prized4d.africamuseum.be/nl/ichoose.

 

Meer info

Matthieu Kervyn, Matthieu.Kervyn.De.Meerendre@vub.be, 02 629 36 61

 

 

Contacteer ons
Sicco Wittermans Woordvoerder, Persrelaties VUB
Sicco Wittermans Woordvoerder, Persrelaties VUB
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel