VUB gaat in dialoog met studenten over werking AI

VUB gaat in dialoog met studenten over werking AI

Vijfdelige conversatiereeks – Eerste vindt plaats op 7 maart, 16u30-18u30, lokaal I.0.03 op de Pleinlaan 2 te Elsene

Vrijdag 1 maart 2024 – Generatieve AI-tools zoals ChatGPT zijn baanbrekende technologische innovaties die onze samenleving ingrijpend veranderen. Ondanks de vele discussies over de gevaren van dergelijke tools, blijft de technologie erachter vaak onderbelicht. Daar wil de Vrije Universiteit Brussel (VUB) verandering in brengen. Via een reeks van vijf conversaties gaat ze in dialoog met haar studenten om de uitdagende vraagstukken rond de academische impact van AI-tools te verkennen. Als Urban Engaged University wil ze haar studenten zodoende wapenen met de nodige kennis en vaardigheden om kritisch met AI-tools om te gaan.

Wat is het verschil tussen AI en generatieve AI? Hoe werkt de technologie achter grote taalmodellen? Waar halen ze hun gegevens vandaan? Hoe verloopt hun leercurve? Hoe gaan ze om met feedback van gebruikers? Waarom gebruik je hun resultaten best met een kritische blik? En welke ethische vraagstukken spelen er momenteel bij de ontwikkeling van generatieve AI-tools? ​ ​

Generatieve AI gaat over veel meer dan enkel fraude en plagiaat. Om studenten een dieper begrip bij te brengen over de interne werking en toepassing van die technologie, organiseert de VUB een reeks van vijf plenaire sessies voor studenten met als titel ‘Generative AI conversations”. Elke sessie belicht een specifiek thema vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken. De sessies gaan door in het Engels en vinden telkens plaats op donderdag van 16u30 tot 18u30 in lokaal I.0.03 op de VUB-campus te Etterbeek:

  • Demystifying large language models (07/03)
  • How do large language models learn? (21/03)
  • Why do large language models hallucinate? (18/04)
  • The interaction between large language models and the world (25/04)
  • Large language models and their feedback loop (16/05)
Story image

Wij nodigen de pers graag uit om de conversaties bij te wonen. Bent u graag van de partij? Gelieve te verwittigen via [email protected] 


Meer info


Verruim je blik op de wereld

Het initiatief maakt deel uit van het publieksprogramma van de VUB: een programma voor iedereen die vindt dat het anders kan in de wereld en gelooft dat wetenschappelijke inzichten, kritisch denken en dialoog een belangrijke eerste stap zijn om je stempel te drukken op jouw omgeving en wereld.

Als Urban Engaged University wil de Vrije Universiteit Brussel een drijvende kracht van verandering in de wereld zijn. Met ons academisch onderwijs en ons innovatief onderzoek dragen we bij aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en drukken we mee onze stempel op de toekomst.

Creëer mee(r) impact

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck Woordvoerder en algemeen perscontact
CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel