VUB Expertenlijst rond asiel en migratie

VUB Expertenlijst rond asiel en migratie

Dinsdag 30 januari 2024 - Het maatschappelijk debat over asiel en migratie woedt volop. Met de Europese verkiezingen in juni 2024 in aantocht, wordt migratie gretig ingezet als campagnethema. Vooral extreemrechtse partijen mobiliseren rond antimigratiethema's en een discours dat wij-zij denken stimuleert. Als Urban Engaged University wil de VUB haar verantwoordelijkheid nemen door wetenschappelijke kennis over het thema te delen met het brede publiek.

Het Brussels Interdisciplinair Onderzoekscentrum voor Migratie en Minderheden (BIRMM) organiseert een reeks panelconversaties over migratie en diversiteit ('Kiezen met Kennis 2024: wetenschap en beleid in gesprek over migratie en diversiteit'). Daarin zullen onderzoekers wetenschappelijke input presenteren over die vaak gepolariseerde thema's, waarna ze in gesprek gaan met beleidsmakers en het middenveld. Op donderdag 1 februari wordt het startschot gegeven met het panelgesprek “Migratie en de Europese verkiezingen: hoe kunnen we voorbijgaan aan polariserende campagnes?”


Daarnaast stelden we een lijst samen met contactgegevens van VUB-experten verbonden aan BIRMM, die klaar staan om hun diepgaande inzichten over het thema te delen.

Ilke Adam (Politieke Wetenschappen)

 • Expertise: Migratiebeleid, Integratiebeleid, anti-discriminatie en anti-racisbeleid, anti-racistisch activisme, EU-Afrika samenwerking migratie, migratie informatiecampagnes
 • +32 476 38 87 27

Florian Trauner (Politieke Wetenschappen)

 • Expertise: EU-beleid op het gebied van migratie, asiel en interne veiligheid
 • +32 485 24 65 51

Eva Van Belle (Toegepaste Economie)

 • Expertise: arbeid, discriminatie, ongelijkheid, werkloosheid, economie
 • +32 486 93 17 61

Kristin Henrard (Rechten)

 • Expertise: mensenrechten, rechten van minderheden, recht op gelijke behandeling, burgerschap en nationaliteit
 • +32 470 53 46 63

Pieter-Paul Verhaeghe (Sociologie)

 • Expertise: discriminatie, racisme, migratie, huisvesting, sociale mobiliteit en armoede
 • +32 473 86 53 75

Tuba Bircan (Sociologie)

 • (Engelstalig)
 • Expertise: migratie, vluchtelingen, gender, ongelijkheid, gelijke kansen, sociaal en overheidsbeleid
 • +32 485 59 07 99

Patrick Deboosere (Sociologie)

 • Expertise: demografie en migratie, sociale ongelijkheid
 • + 32 495 29 68 04
Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck TIJDELIJK AFWEZIG - Woordvoerder en algemeen perscontact

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel