VUB Expertenlijst naar aanleiding van staking in de gevangenissen

VUB Expertenlijst naar aanleiding van staking in de gevangenissen

Vrijdag 5 april - Sinds maandag 1 april staakt het gevangenispersoneel in alle Belgische gevangenissen voor onbepaalde duur. Het is de zoveelste stakingsactie van de drie grote vakbonden in korte tijd. De cipiers organiseerden eerder al verschillende stakingsacties om de overbevolking, het personeelstekort en de agressieproblemen in de gevangenissen aan te kaarten. Een zorgwekkende situatie voor alle gedetineerden en ook voor personeel. ​ Op zoek naar duiding om meer inzicht te krijgen in de aanhoudende malaise in gevangenissen? ​ Deze VUB-experten staan je graag te woord.


Kristel Beyens

 • Verbonden aan de vakgroep Criminologie, onderzoeksgroep CRiS
 • Expertise: strafuitvoeringsbeleid, overbevolking in de gevangenissen, invrijheidstellingen en re-integratie, ervaringen van gedetineerde personen en penitentiair personeel
 • 0497/48 61 12 ​

Sonja Snacken

 • Verbonden aan de vakgroep Criminologie, onderzoeksgroep Crime and Society (CRiS)
 • Expertise: penitentiair beambte van de toekomst, overbevolking in gevangenissen, strafrechtelijk beleid,  impact van Europese normen en monitoring op gevangenishervormingen, menselijke waardigheid en rechten van gedetineerden, re-integratie van opgesloten personen
 • 0473/92 34 13


​Lorenz Pardon

 • Verbonden aan de vakgroep Criminologie, onderzoeksgroep CRiS, onderzoekslijn penologie
 • Expertise: Etnografisch onderzoek in Belgische en Nederlandse gevangenissen met een focus op leef- en werkklimaat en de werkbeleving van penitentiair beambten in beide landen. (keywords: vakmanschap, bewaarders cultuur, (psychologische) impact werk, functiedifferentiatie)
 • 0494/19 79 50

 

Emilie Gossye

 • Verbonden aan de vakgroep Criminologie, onderzoeksgroep CRiS
 • Expertise: (startend) penitentiair personeel, hun opleiding en ervaring
 • 0478/17 61 71

 

Diete Humblet

 • Verbonden aan de vakgroep Criminologie, onderzoeksgroep CRiS
 • Expertise: Penitentiaire ouderenzorg, ouder worden in detentie, betekenisgeving en detentie, interdisciplinair onderzoek
 • Diete.humblet@vub.be

 

An-Sofie Vanhouche

 • Verbonden aan de vakgroep Criminologie, onderzoeksgroep BIRMM
 • Expertise: Penitentiair personeel en gedetineerden in België en Nederland (hun profiel en ervaringen), Islam in Belgische gevangenissen, gevangenismaaltijden
 • 0478/ 77 25 04

 

Dorien Brosens

 • Verbonden aan de vakgroep Educatiewetenschappen, onderzoeksgroep PALD (= PArticipatie en Leren in Detentie)
 • Expertise: Participatie van mensen in detentie aan hulp- en dienstverleningsactiviteiten (vb. onderwijs, sport, cultuur), noden m.b.t. re-integratie, peer programma’s, niet-Belgische personen in gevangenissen
 • 0499 23 77 18
Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck TIJDELIJK AFWEZIG - Woordvoerder en algemeen perscontact
CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel