VUB-Expertenlijst meertaligheid

VUB-Expertenlijst meertaligheid

Woensdag 21 februari 2024 - Op de Internationale dag van de moedertaal wordt wereldwijd aandacht besteed aan het belang van meertaligheid. Of het nu gaat om de grote uitdagingen in ons onderwijs, de sleutels tot een inclusieve samenleving, of het begrijpen van politieke tegenstellingen in België en Europa: zonder een goed begrip van de rol van meertaligheid in al die kwesties, komt men zelden tot heldere conclusies. Op zoek naar duiding om meer inzicht te krijgen over diverse aspecten van meertaligheid? Deze experten van de VUB staan je graag te woord.

Prof. Dr. Wim Vandenbussche

 • Verbonden aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, en lid van de Brusselse Raad voor Meertaligheid.
 • Expertise : taalpolitiek, taalconflict, sociale aspecten van meertaligheid, meertaligheid en hoger onderwijs, historische achtergrond van meertalige situaties, meertaligheid in België en Brussel, dialecten
 • +32 499 201769


​Prof. Dr. Rik Vosters 

 • Verbonden aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, en voorzitter van de Raad voor taal en Letteren van de Nederlandse Taalunie.
 • Expertise : taalvariatie, Nederlands in contact met andere talen, taalbeleid
 • +32 497 53 18 40


​Prof. Dr. Alex Housen 

 • Decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, en lid van het Marnixplan.
 • Expertise : meertalige ontwikkeling van jongeren, taalverwerving, taalonderwijs, grammaticale aspecten van meertaligheid
 • + 32 499 14 18 49


​Prof. Dr. Jill Surmont 

 • Verbonden aan het Multidisciplair Instituut voor LerarenOpleiding
 • Expertise : meertalig onderwijs, CLIL/immersiescholen, lesgeven aan jongeren met een andere thuistaal dan de reguliere onderwijstaal, pedagogische en didactische ondersteuning van leerkrachten en directies
 • + 32 ​ 485 61 98 81


​Prof. Dr. Esli Struys

 • Verbonden aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.
 • Expertise : meertalig onderwijs (CLIL, immersie, etc.) - meertaligheid, cognitie, en brein - Nederlands als tweede taal - Nederlandstalig onderwijs in Brussel - KOALA-test - impact thuistaal op onderwijs
 • + 32 498 84 46 85

Prof. Dr. Stefanie Keulen

 • Verbonden aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 • Expertise : neurolinguïstische aspecten van meertaligheid, meertaligheid en het brein, taalgerelateerde hersenaandoeningen (vreemde-accent-syndroom), taal en dementie , elektrische neurostimulatie hersenen (tDCS), het cerebellum/de kleine hersenen
 • +32 476 369 349


​Drs. Mathis Saeys

 • Verbonden aan het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum BRIO, en lid van de Brusselse Raad voor Meertaligheid.
 • Expertise : coördinatie van de Taalbarometer, actuele gegevens over de meertalige taalsituatie in Brussel en in de Rand.
 • +32 487 70 97 39


​Prof. Dr. Jo Angouri 

 • (in het Engels)
 • Verbonden aan de University of Warwick en houder van de Lonnoy Chair for Multilingualism aan de VUB
 • Expertise : Sociale meertaligheid, taal en hoger onderwijs
 • +44 7979 974613 - J.Angouri@warwick.ac.uk


​Dra. Silke Coemans

 • Verbonden aan het departement voor Neurolinguïstiek
 • Expertise: Meertaligheid en dementie, afasie, neuromodulatie, de rol van het cerebellum in taal
 • +32 498 30 94 87
Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck TIJDELIJK AFWEZIG - Woordvoerder en algemeen perscontact
CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel