VUB-expertenlijst: Brexit

VUB-expertenlijst: Brexit

Politicologen, sociologen en andere VUB-wetenschappers belichten algemene maar ook heel specifieke aspecten van de Brexit

Wie de Europese politiek nog steeds maar een saaie boel vindt, heeft vermoedelijk de hele Brexitsaga gemist. Nog maar een paar dagen te gaan en het Verenigd Koninkrijk, lidstaat sinds 1973, verlaat de Europese Unie. Of toch niet? Of toch wel? Of toch maar half? Ondertussen is ook Brexitfatigue een begrip geworden.

 

Er is al veel over Brexit gezegd en geschreven. De onderhandelingen slepen aan en de uiteindelijke gevolgen zijn moeilijk te analyseren. Komt er weer oorlog in Ierland? Wordt Schotland een eigen EU-land? Hoeveel firma’s verlaten het Verenigd Koninkrijk en stort het land in een depressie? Welke gevolgen heeft het voor België? Is dit het begin van het einde van de Europese Unie of rukken de lidstaten meer samen? En hoe zit het ondertussen met het Europagevoel van de Europeanen? Hoe men er ook naar kijkt, het Brexitverhaal is belangrijk omdat het directe invloed op ons heeft.

Politicologen, sociologen en andere wetenschappers van de VUB, voornamelijk van het Institute for European Studies (IES), vervolgen het hele gebeuren nauw op de voet. Wij hebben voor u een paar experten opgesomd die met hun onderzoek, algemene maar ook heel specifieke aspecten van de Brexit kunnen belichten.

 

Thema: Brexit: Waarom, hoe en vooral: wat betekent dat voor jou?

Een week vóór de vooropgestelde geplande Brexit geeft prof. Alexander Mattelaer een lezing waarin hij de tijdlijn van Brexit afgaat en toelichting geeft bij de meest urgente vraagstukken die er hierrond zijn. Op 20 maart: www.ies.be/policy-brief/what-if-implications-brexit-scenario-different-eu-policies

Alexander Mattelaer – politicoloog en directeur IES

Mattelear is directeur van het IES, onderzoeksprofessor bij het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen, het Europacollege in Brugge en hij zetelt in het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Belgisch Hoger Instituut voor Defensie. Zijn onderzoeksgebied omvat defensiebeleid en NAVO, de soevereiniteitsvraag van de staat, de Europese integratie en het lopende Brexit-onderhandelingsproces.

Contacteer  Alexander Mattelaer

+32 2 614 8001

alexander.mattelaer@vub.be

https://spectator.clingendael.org/pub/2018/3/welke-rol-voor-de-benelux/

 

Thema: Brexit en de Europaverkiezingen

Van 23 tot en met 26 mei 2019 vinden de verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. De opkomst is sinds hun invoering dalend, met 42,61% in 2014. Waarom is er voor de Europese verkiezingen zo’n lage opkomst? Hoe democratisch is het Europees Parlement en hoe groot haar macht? En zullen de Britten ook nog gaan stemmen?  

Louise Hoon - politicologe

Louise Hoon is FWO-aspirant. Ze schrijft een doctoraat over Euroscepticisme aan de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles. Haar onderzoek richt zich op de effecten van eurosceptisch stemmen. Verder onderzoeksgebied is EU-democratie, stemgedrag en publieke opinie, Europese verkiezingen en het Europees Parlement.

Contacteer Louise Hoon

+32 2 629 2027

louise.hoon@vub.be

Opiniestuk februari 2018 http://vubtoday.be/nl/content/de-europese-kieskring-een-pleister-op-een-houten-been

 

Thema: Brexit, identiteit en het Europa der regio’s –

Welke toekomstscenario’s zijn mogelijk voor Europa? Bestaat er zoiets als een Europese identiteit? Dienen de staten een deel van soevereiniteit op te geven en zal dat een Europese identiteit vergroten? En wat met de (nationalistische) regio’s?

Luk Van Langenhove – psycholoog, socioloog

Luk Van Langenhove is onderzoeksprofessor aan het IES. Daarvoor was hij o.a. directeur van het Universitair Instituut van de Verenigde Naties voor Vergelijkende Regionale Integratiestudies (UNU-CRIS) in Brugge. Hij ligt mee aan de basis van  een blijvende verbinding met de Britse University of Warwick via EUTOPIA, een samenwerkingsverband van zes universiteiten in België, Zweden, Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Slovenië. Van Langenhove heeft veel gepubliceerd over regionale integratie, sociale wetenschappen, positioneringstheorie en psychologie, waaronder De Opmars van de Regio's (Die Keure, 2014),

contacteer Luk Van Langenhove

+32 473 981 956

luk.van.langenhove@vub.be

 

Thema: Brexit, nationalisme en partijpolitiek -

Wat zijn de nationalistische drijfveren achter de Brexit? Zien we een algemene terugkeer naar de natiestaat, weg van de Europese constructie? En wat zijn de partijpolitieke dynamieken achter de Brexit? En wat is de impact van de Brexit op België?

Dave Sinardet – politicoloog

Dave Sinardet is professor politicologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn expertise ligt in federalisme, nationalisme (Catalonië, Schotland, Québec, Brexit, …) en Belgische politiek.  Vanuit zijn expertise rond nationalisme volgt hij al jaren de Brexit op en was hiervoor ook al een aantal keer op werkbezoek in Groot-Britannië - oa in het kader van een samenwerking met de British Chamber in Brussel. Hij volgt ook de Britse partijpolitieke actualiteit rond de Brexit op. Naast zijn wetenschappelijke publicaties, schrijft hij als columnist.

Contacteer Dave Sinardet

+32 473 976 990

dave.sinardet@vub.be

 

Thema: Brexit en Migratie, burgerschap, integratie, asiel - terugkeerbeleid en terrorismebestrijding –

Richard Lewis - politicoloog en Brit  (EN - FR)

Richard Lewis is vanuit werkervaring in industrie en bij de Europese Commissie, in de wetenschap belandt. In zijn academische werk verbindt hij vluchtelingen- met immigratievraagstukken aangezien conflicten vaak tot massamigratie leiden. Zijn onderzoeksgebied is mensenrechten en conflictpreventie. Hij concentreert zich vooral op migratie en in het bijzonder de integratie van immigranten in de Europese samenleving. Hij is ook een gekwalificeerd bemiddelaar en lid van het Chartered Institute of Arbitrators. Richard Lewis heeft gepubliceerd over buitenlands beleid en migratie en heeft onlangs een hoofdstuk gewijd aan een boek over de Europese Commissie.

Contacteer Richard Lewis

+32 2 614 8043 

richard.lewis@vub.be

Het persoonlijke verhaal van Lewis: www.vubtoday.be/nl/content/aan-weerskanten-van-het-kanaal-brexit-door-de-ogen-van-vub-academici

 

Florian Trauner – politicoloog (EN – NL - DE)

Florian Trauner is hoogleraar aan het Instituut voor Europese Studies (IES). Hij is ook gastprofessor aan het Europacollege, waar hij een cursus EU-migratiebeleid geeft. Zijn onderzoeksinteresse betreft justitie en binnenlandse zaken van de EU (in het bijzonder migratie, asiel, visa, terugkeer en terrorismebestrijding), verbanden tussen Europese binnenlandse veiligheid en buitenlandse zaken/externe betrekkingen, de dynamiek van de EU-besluitvorming en de betrekkingen tussen de EU en de Westelijke Balkan.

Contacteer Florian Trauner

+32 485 246 551

florian.trauner@vub.be

 

Thema: Brexit en impact internet op democratische besluitvorming en communicatie, eGovernance, participatie en openbaar bestuur

Jamal Shahin - politicoloog (EN - NL - FR en ervaringsdeskundige Brit)

Jamal Shahin is docent politicologie aan de Vrije Universiteit Brussel en aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek gaat over de impact van het internet op de beleidsvorming (globaal en op EU niveau) en  politieke participatie in de Europese Unie. Hij onderzoekt hoe nieuwe vormen van sociale en politieke organisatie op mondiaal niveau de effectiviteit en legitimiteit van de besluitvorming beïnvloeden. Hij is ook bijzonder geïnteresseerd in de manier waarop de EU haar rol op zowel binnenlandse als internationale podia probeert te communiceren.

Contacteer Jamal Shahin

+32 474 480 974

jamal.shahin@vub.be

Het persoonlijke verhaal van Shahin: http://vubtoday.be/nl/content/brexit-onzekere-toekomst-en-economische-ramp

 

Thema: Brexit en klimaat & milieu - Het Verenigd Koninkrijk binnen het milieu- en klimaatbeleid van de EU-

Sebastian Oberthür - politicoloog (EN - NL - DE)

Sebastian Oberthür is hoogleraar milieu en duurzame ontwikkeling aan het IES. Opgeleid als politicoloog met een sterke achtergrond in het internationaal recht, richt hij zich op kwesties van internationaal en Europees milieubeheer, met de nadruk op institutionele kwesties en perspectieven. Zijn huidige onderzoeksinteresse strekt zich in het bijzonder uit tot de horizontale en verticale integratie van internationale instellingen en beleidslijnen die relevant zijn voor het milieu, met inbegrip van de wisselwerking tussen milieuovereenkomsten/instellingen en ander beleid (bv. handel, vervoer), alsook de rol en prestaties van de EU in internationale (milieu)instellingen.

Contacteer Sebastian Oberthür

+32 477 841 654

sebastian.oberthuer@vub.be

 

Thomas Wyns – fysicus

Tomas Wyns is fysicus en doctoraal onderzoeker bij het IES. Hij is  gespecialiseerd in internationale betrekkingen en conflictbeheersing. Momenteel bestudeert hij het Europese en internationale klimaatbeleid. Hij werkte 5 jaar als beleidsmedewerker klimaatbeleid in de milieuadministratie van de Vlaamse regering in België, verantwoordelijk voor de implementatie van het Europese emissiehandelssysteem en het industriële energie-efficiëntiebeleid. Hij werkte ook voor de Europese NGO European Climate Action Network en leidde twee jaar lang het Europese kantoor van het Center for Clean Air Policy,

Contacteer Tomas Wyns

+32 2 614 8212

tomas.wyns@vub.be

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel