VUB en VIB bouwen samen een bio-incubator in voormalige Willy Van Der Meeren-gebouwen

VUB en VIB bouwen samen een bio-incubator in voormalige Willy Van Der Meeren-gebouwen

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) bouwt samen met haar partner het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) een bio-incubator op de campus van de VUB. Hiertoe richten zij samen Bio-incubator Brussels bv op. In deze incubator zullen startende spin-offs zich tijdens hun eerste jaren kunnen ontwikkelen in de onmiddellijke nabijheid van onderzoeksgroepen actief in het veld van levenswetenschappen.  

VUB-vicerector innovatie en valorisatie Hugo Thienpont: “Dit levendige self-supporting ecosysteem van startende biotechbedrijven zal gebruik kunnen maken van onderzoeksinfrastructuur, core facilities en pilootlijnen op onze campus. Naast het verlenen van logistieke diensten zullen door de bio-incubator ook programma’s aangeboden worden voor het stimuleren, begeleiden en adviseren van jonge ondernemers.”

VIB heeft een uniek samenwerkingsverband met zijn partneruniversiteiten, richt nieuwe biotechbedrijven op vanuit wetenschappelijke resultaten en techtransfer-know-how, en speelt een unieke rol als katalysator van het lokale biotech-ecosysteem. De bruisende biotechsector ondersteunen, betekent ook meewerken aan het voorzien van de nodige infrastructuur. Al sinds eind jaren ’90 is VIB hierin actief en heeft het instituut expertise opgebouwd die het inzet om nieuwe noodzakelijke projecten mogelijk te maken.


VIB Chief Operating Officer Wim Goemaere: “Als partner in Bio Incubator Brussels zullen we niet alleen onze ervaring en expertise met incubatoren mee inzetten maar participeren we ook in de financiering van het project. Zo begeleiden en ondersteunen we de VUB in de uitbouw van het VUB-incubator-ecosysteem. We zijn blij dat we op deze manier samen met de VUB een katalysator kunnen zijn voor ondernemerschap bij jong VUB-talent en bijdragen tot de verdere groei van het VUB-biotech-ecosysteem.”

 

Timeline bouw Bio-incubator

De bio-incubator zal worden gerealiseerd als een onderdeel van de reconversie van de vermaarde rode Willy Vandermeeren studentenvoorzieningen.  VUB is reeds volop bezig met de casco renovatie van deze gebouwen. De casco renovatie wordt mede mogelijk gemaakt door de inbreng van middelen uit het “Ablynx fonds[1]”. Professor Jan Steyaert van het VIB-VUB centrum voor Structurele Biologie: “Op deze manier investeert ons onderzoekscentrum inkomsten uit succesvolle spin-off-activiteiten opnieuw in startende bedrijven en dragen wij bij tot een toekomstgerichte campusontwikkeling. Het groeiende VUB-biotech-ecosysteem waarbij academisch onderzoek en startende bedrijven (letterlijk) heel dicht bij elkaar zitten, zal ook een positieven impact hebben op ons onderzoek en dat van onze collega’s.

Daarna worden de rode gebouwen in erfpacht gegeven aan Bio Incubator Brussels bv en vanaf de herfst zal de vennootschap de herinrichting tot incubatorunits met labo- en kantoorfaciliteiten opstarten. Zo zullen op het gelijkvloers 6 labo-units van verschillende grootte gaande van 70 tot 200 m² oppervlakte worden gerealiseerd, met gedeelde faciliteiten zoals een inkom, labokeuken, afvalhaven en een sociale ruimte die interactie tussen de bedrijven moet bevorderen. Op de verdieping komen de kantoren en gedeelde vergaderzalen. De verschillende units kunnen volledig onafhankelijk van elkaar functioneren maar kunnen ook flexibel aan elkaar geschakeld worden indien meer ruimte nodig is. Begin 2024 nemen alvast de eerste twee starters hun intrek in de gebouwen.

Deze bio-incubator zal op termijn aansluiting vinden bij een grotere bio-incubator op het VUB-Researchpark in Zellik die VUB en VIB plannen. Zo kunnen de startende bedrijven in een latere fase doorstromen naar aangepaste infrastructuur in een breed innovatief eco-systeem.

RE-use van de Willy Van Der Meeren studentenvoorzieningen op VUB Main Campus

De befaamde modernistische betonnen studentenvoorzieningen van architect Willy Van Der Meeren op de VUB-campus in Elsene krijgen hierdoor een wetenschappelijk georiënteerde herbestemming. Naast de VIB-VUB faciliteit voor Biologische Cryo-elektronenmicroscopie (BECM) en het Circular Retrofit Lab, het unieke demonstratielabo voor 'circulair bouwen’ komt er nu ook een bio-incubator. Ook nog in de planning zijn een cleanroom voor de ontwikkeling van nieuwe microfluidics- en microreactortoepassingen, een micro-brouwerij en een zuurdesem bakkerij.

De nieuwe invulling van bestaande gebouwen kadert perfect in het VUB-kernthema Re-Use, waarbij de VUB als maatschappelijk verantwoorde kennisinstelling en urban engaged university haar bouw- en onderzoeksprojecten op een ecologisch bewuste manier aanpakt.

 

Contact

David Moreels, operational manager, Bio Incubator Brussels bv

+32 488 66  6795 - [email protected]

 

Sicco Wittermans, woordvoerder VUB

+32 473 96 41 37 - [email protected]

 

Sooike Stoops, persrelaties VIB

+32 474 28 92 52 - [email protected]

 

Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. De universiteit combineert uitstekend onderwijs met excellent onderzoek en wil zo actief en geëngageerd bijdragen tot een betere samenleving. Voor de VUB staat het principe van vrij onderzoek centraal en een aantal van de ca. 130 onderzoeksgroepen behoort tot de absolute wereldtop. Vandaag telt de Vrije Universiteit Brussel ruim 20.000 studenten en 3.400 personeelsleden, verdeeld over acht faculteiten. Het Universitair Ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel telt 3.700 personeelsleden. Meer op www.vub.be.

 

VIB

VIB is een op excellentie gebaseerd ondernemend onderzoeksinstituut in life sciences gevestigd in Vlaanderen, België. Het basisonderzoek van VIB leidt tot nieuwe en innovatieve inzichten in normale en pathologische levensprocessen. Het verenigt de expertise van al zijn medewerkers en onderzoeksgroepen in één instituut, stevig gestoeld op een nauwe samenwerking met 5 Vlaamse universiteiten (Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt) en ondersteund door een solide financieringsprogramma van de Vlaamse overheid. VIB heeft een uitstekende staat van dienst in het vertalen van wetenschappelijke basisresultaten naar farmaceutische, landbouw- en industriële toepassingen. Sinds de oprichting in 1996 heeft VIB 30 startende bedrijven opgericht, die nu meer dan 900 mensen in dienst hebben. Meer info: www.vib.be.

 

[1] De Nanobody technologie uit het labo van Professor Raymond Hamers lag aan de basis van de oprichting van verschillende biotechbedrijven waaronder Ablynx. Uit de inbreng van deze technologie in dit bedrijf keerden middelen terug naar VIB en de VUB om te herinvesteren in onderzoek en onderzoeksgerelateerde onderwerpen.

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel