VUB en ULB richten Brussels Institute for Advanced Studies (BrIAS) op

VUB en ULB richten Brussels Institute for Advanced Studies (BrIAS) op

Radicaal interdisciplinair, internationaal en maatschappelijk relevant – Eerste BrIAS-reeks over voedsel, klimaat en duurzaamheid

Vrije Universiteit Brussel en Université libre de Bruxelles hebben samen het Brussels Institute for Advanced Studies (BrIAS) opgericht. Gevestigd in het hart van Europa brengt BrIAS de allerbeste wetenschappers, kunstenaars of ondernemers samen in een sfeer van volledige vrijheid, wederzijdse wedijver en kruisbestuiving. Het hoofdthema van BrIAS is steeds duurzaamheid.

Na de voorbereidende jaren en de coronajaren lanceert BrIAS haar website en schittert sinds begin dit jaar met een grote internationale en interdisciplinaire reeks over voedsel, klimaat en duurzaamheid.

Frank Deconinck, co-directeur BrIAS: “BrIAS ontstond in 2018 als deel van het Usquare-project van VUB en ULB. Een Institute for Advanced Studies is een beproefd instrument om onderzoekers van hoog niveau aan te trekken, want zulke instituten zijn vaak kweekvijvers van ideeën, zonder enige filosofische of politieke beperking. Gesitueerd in Brussel, zelf een lappendeken van verschillende socio-economische en culturele omgevingen, wil BrIAS een echte bruggenbouwer zijn tussen verschillende disciplines en verschillende milieus.”

 

Co-directeur Serge Jaumain vult aan: “BrIAS is dus zeker niet zomaar het zoveelste IAS. In lijn met de tradities van de ULB en de VUB kiest BrIAS namelijk resoluut voor onderwerpen met belangrijke potentiële maatschappelijke effecten en zoekt ook actief naar verbinding buiten het puur wetenschappelijke veld.”

Voedsel, klimaat en duurzaamheid – interdisciplinair en internationaal

Sinds januari kan BrIAS met haar fellowship schitteren en komen wetenschappers uit de hele wereld samen in Brussel. Het thema is The past, present and future of food, climate and sustainability. Uit een breed spectrum van disciplines werken 28 hoogstaande wetenschappers van over de hele wereld nog tot aan de zomer rond dit onderzoeksthema. Er is inbreng van wetenschappers uit de landbouwwetenschappen, antropologie, archeologie, biologie, biotechnologie, chemie, ecologie, economische botanie, economie, etnografie, geschiedenis, hydrologie, recht, geneeskunde, politieke wetenschappen, sociologie en stadsstudies. Daarnaast worden er ook beleidsmakers, NGO's, startups en ondernemingen op lokaal, nationaal en supranationaal niveau betrokken.  

Zo zijn er voordrachten of workshops over voedingsgewoonten uit het verleden of de uitdagingen waarmee de landbouw vandaag te maken heeft. Hoe kan men zich voeden uit de natuur tijdens noodsituaties zoals een oorlog is ook een thema.

Het academische programma is onderverdeeld in vier subthema’s gekoppeld aan VUB- of ULB-onderzoeksexpertise:

- Klimaatverandering en samenleving in de afgelopen twee millennia

- Voedsel voor planten - afval voor voedsel?

- Voedselsystemen en "green deal"-beleid in en buiten Europa

- Landbouw en voedselconsumptie in Noordoost-Afrika (6000 v.Chr. - heden)

U vindt het volledige programma met meer achtergrondinformatie over de inhoud van de lezingen in bijlage

 

Contact:

Frank Deconinck

[email protected]

0475 66 84 98

Serge Jaumain

[email protected]

CO
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel