VUB en Amnesty International organiseren actie voor vrijlating van VUB-professor Djalali

VUB en Amnesty International organiseren actie voor vrijlating van VUB-professor Djalali

Beide instellingen roepen op om petitie te ondertekenen

Op maandag 27 november organiseert Amnesty International op de Esplanade van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) een actie om handtekeningen te verzamelen voor VUB-professor Ahmadreza Djalali. Met die petitie trachten beide instellingen druk uit te oefenen op de Zweedse regering om meer actie te ondernemen om Djalali vrij te laten. Als humanistische universiteit hecht de VUB veel belang aan de bescherming van academische vrijheid en het welzijn van haar medewerkers, inclusief gastdocenten als Djalali. Daarom steunt ze deze oproep.

De VUB-studenten die aangesloten zijn bij Amnesty zamelen via een standje op de Esplanade handtekeningen in voor de nieuwe petitie om Dr. Djalali vrij te laten. Amnesty International beschouwt hem als een gewetensgevangene die enkel werd veroordeeld en wordt vastgehouden omwille van zijn weigering om zijn academische banden te gebruiken om te spioneren voor Iran. Hij zit al 8 jaar onschuldig gevangen. De VUB gelooft in de kracht van gezamenlijke actie om aandacht te vragen voor zijn zaak en dringt er bij de Zweedse regering op aan om in te grijpen en zijn vrijlating te bewerkstelligen. Het ultieme doel is de executie van deze onschuldige persoon voorkomen en hem herenigen met zijn familie.

We zullen nooit aflaten om telkens opnieuw over Ahmadreza Djalali te berichten. We zullen nooit aflaten om telkens opnieuw tot actie op te roepen. Tot hij wordt vrijgelaten”, zegt VUB-rector Jan Danckaert. “Vrijheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid zijn de humanistische waarden van onze universiteit. Wetenschappers wereldwijd moeten veilig en vrij kunnen werken. De extreme toestand waarin Dr. Djalali zich bevindt, maakt duidelijk dat dit niet overal en te allen tijde het geval is. Zijn situatie is onaanvaardbaar.”

Doe mee

De VUB roept iedereen op om de petitie te ondertekenen. Dat kan online via de website van Amnesty International: https://www.amnesty-international.be/djalali.

Story image

 


Praktische info

Maandag 27 november van 11u tot 14u op de Esplanade.

Perscontact

Chaïmae Ounia
Chaï[email protected]
​+32 (0)473 32 10 01

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck Woordvoerder en algemeen perscontact

 

 

 

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel